torsdag , 7 februari 2019

Pressmeddelande från Alliansen: Kommunstyrelsen 2019-02-06

Här är en sammanfattning från Alliansen i Lerums kommun av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 6 februari 2019:

Ny belyst gång- och cykelväg längs med Olofstorpsvägen!
På kommunstyrelsen beslutade Alliansen att en ny och belyst gång- och cykelväg ska byggas tillsammans med Trafikverket längs med Olofstorpsvägen. Vägen behövs för att öka tryggheten för gående och boende längs eller i närheten av Olofstorpsvägen. På sikt har kommunen som ambition att det ska byggas en gång och cykelväg hela vägen fram till kommungränsen.
– Nu tar kommunen första steget och bygger en belyst 1,2 km gång- och cykelväg längs Olofstorpsvägen. Detta ökar möjligheten att tryggare pendla med cykel till och från jobb, tågstation, fritidsaktiviteter och/eller skola i Lerums Centrum, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Fortsatt entusiasm kring Floda BID-samverkan
Lerums kommun har sedan några år tillbaka samverkat med flera olika viktiga samhällsaktörer i utvecklingen av vår kommun. En av de många samverkansformer som Lerums kommun är en del av är Floda BID (Business Improvement District). Floda BID har varit en av framgångsfaktorerna till den fantastiska samhällsutveckling vi sett i centrala Floda de senaste åren och under kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen beslutade styrelsen att anta

Floda BIDs handlingsplan för 2019.
– Floda har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och där har samverkan i Floda BID har haft en stor betydelse. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta jobba tillsammans med alla de aktörer i Floda som brinner för sin fina ort, säger Alexander Abenius (M) Kommunstyrelsens ordförande om beslutet och den fortsatta samverkan.

Förnyat avtal med Västra Götalandsregionen för ungdomsmottagning i Lerums Kommun
Ungdomsmottagningen i Lerums Kommun är en viktig satsning och verksamhet för våra kommunens unga kommuninvånare. Avtalet är skrivet tillsammans med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen och det är en stor och viktig pusselbit för att öka den sociala hållbarheten i vår kommun.
– Viktigt idag är barn och ungas psykiska hälsa där tidiga insatser är en nyckelfaktor. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det viktigt att fokusera på det friska och arbeta förebyggande. Det förnyade avtalet är en viktig del i vårt arbete konstaterar Christian Eberstein (KD), kommunalråd med ansvar för stöd och omsorgsfrågor.

 Nu blir det möjligt att ha med husdjur vid färdtjänstresor!
Ett önskemål som vi i Alliansen tagit till oss är att de som nyttjar färdtjänsten i Lerums kommun ska kunna ta med sig husdjur när de reser med färdtjänsten. Efter dagens beslut i kommunstyrelsen kommer detta nu bli möjligt.
– Det är nu glädjande att även Lerums kommuns färdtjänstresenärer äntligen kan ta med sitt husdjur på resan. Vår kommun ska utgå från Göteborg och Alingsås kommuners regelverk för färdtjänst med husdjur, avslutar Eva Andersson (C)

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *