tisdag , 13 februari 2018

Krönika: Politikerna inte tillfrågade

När jag förra veckan fick tillgång till förslaget till förlikningsavtal mellan kommunen och Systemteknik blev jag väldigt konfunderad. Ett villkor var att avtalet skulle vara hemligt. Det var ett förslag som varken kommuninvånare eller förtroendevalda skulle få tillgång till. Det var ett förslag som på alla punkter var omöjligt att acceptera. Det fick mig att på nytt fördjupa mig i ärendet. Jag har tidigare gått igenom pärmvis med material – fakturor, polisens förundersökning, ramavtal mm och gjorde nu en ny genomgång

Ramavtalen
Jag måste erkänna att jag inte tillräckligt noga läst ramavtalen mellan kommunen och Systemteknik, dvs ramavtalen från 2010. Jag har delat kommunens uppfattning att Systemteknik bara har haft rätt att ta ut det i ramavtalet angivna timpriset oavsett om det var Systemtekniks personal som utfört arbete eller om det utförts av en underentreprenör. Min tidigare uppfattning var att tvisten handlade om de fall när kommunens tjänstemän gått förbi Systemteknik och beställt arbete direkt av underentreprenören.

Fullt betalt
När jag noggrant läser ramavtalen finner jag att Systemteknik har rätt att få full ersättning för underentreprenörens kostnader oavsett timpriset i ramavtalet. Självklart under förutsättning att kommunen godkänner timpriset.

Så säger ramavtalen från 2010:

Debiteringsnormer
Underentreprenör skall inte ingå timpriset.
Material skall debiteras i aktuellt prisläge.

Underentreprenörer
Totalentreprenör (Systemteknik) skall ange aktuell underleverantör före upphandling av dessa. Vid ramavtalsavrop på löpande räkning, skall totalentreprenör, om så är möjligt, upphandla underentreprenör till fast pris, samt i samråd med beställaren (kommunen) överenskomma om timpriser för underentreprenör vid reglering på löpande räkning.

Kort och gott: Systemteknik kan betala en underleverantör hur mycket som helst under förutsättning att priset/timpenning godkänts av kommunen.

Hur har Systemteknik tagit betalt?
Jag har gått igenom ett stort antal av Systemtekniks fakturor och inte i något fall funnit att Systemteknik redovisat högre belopp än det underentreprenören fakturerat. Däremot har företaget, finns dokumenterat i mail till Systemteknik, räknat om timmarna på uppmaning av kommunal tjänsteman. Om underentreprenören arbetat tio timmar á 380 kr så har han skickat en faktura på 3800 kr till Systemteknik. Eftersom kommunens tjänstemän önskat att Systemteknik skulle räkna om så att det överensstämde med timpriset i ramavtalet så har antalet timmar blivit högre än de som angivits i underentreprenörens faktura. Om timpriset i ramavtalet var 299 kr så blev antalet timmar 13. Alltså fler timmar men fortfarande samma slutsumma. Kommunen har alltså inte blivit lurad på en enda krona.

Konkurrenterna
Konkurrenterna har av förståeliga skäl varit irriterade på Systemtekniks framgångar med ramavtalet. En av företagarna hade fakturor som visade att Systemteknik fakturerat kommunen fler timmar än han hade jobbat. Tillsammans gick de till kommunen och lade fram sina bevis för att komma åt Systemteknik. Dåvarande sektorschefen för sektor samhällsbyggnad, som sannolikt inte var insatt i detaljerna i ramavtalen, såg ju bevisen för att Systemteknik fakturerat för många timmar. Sektorschefen måste som jag ha trott att timpriset i ramavtalet även gällde underentreprenörer. Snabbt konstaterades att det var fråga om bedrägeri med polisanmälan som följd. En polisanmälan gjordes den 24 oktober 2014 av sektorschefen på sektor Samhällsbyggnad. Samma sektorchef tog den 26 november beslut om att kommunen tillsvidare skulle avbryta allt samarbete med Systemteknik.

 Polisen

Polisens förundersökning

Det tog ett halvår innan polisen tog tag i ärendet. Även de konstaterade att Systemteknik fakturerat för många timmar. De gjorde husrannsakan på Systemtekniks kontor och i VD:s hem. De fick till gång till ett omfattande material och gjorde en noggrann förundersökning. De fann överhuvudtaget inget brottsligt utan bara dåliga rutiner hos kommunen. Innan förundersökningen lades ner, den 16 december 2015, besökte åklagare och förundersökningsledare kommunens tjänstemän och uppmanade dem att se över sina rutiner. Den nedlagda förundersökningen var ett bakslag för kommunen. Eftersom det enligt polisen inte går att konstatera något brott finns ingen möjlighet för kommunen att få skadestånd med stöd av skadeståndslagen.

Kommunen ger sig inte
Trots polisens slutsatser ger sig inte kommunen. Systemteknik har en fordran på kommunen för utförda jobb. Fordran uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Kommunen beslutar att fortsätta att hålla inne betalningen och hävdar kvittningsrätt på grund av avtalsbrott. Systemteknik tvingas då stämma kommunen för att försöka få ersättning för utfört jobb.

Avtalsbrott?
Kommunens upphandlingsjurist  vidhåller avtalsbrott. Som jag visat ovan medger ramavtalet att entreprenören får full ersättning för en underentreprenör. Enda kravet är att beställaren/kommunen godkänner kostnaden. Eftersom underentreprenörerna är företag som kommunen under många år anlitat har deras timkostnad varit känd. En av dem har dessutom under stora delar av 2013 och 2014, med stöd av ramavtalet, varit halvtidsengagerad av kommunen, med egen arbetsplats i en av kommunens byggnader. Konsultarvodet har varit 380 kr i timmen. Det blir svårt för kommunen att hävda att de inte känt till underentreprenörernas timarvode.

Politikerna inte informerade
Enligt vad FlodaNyheter erfarit är det få politiker som varit inblandade. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Henrik Ripa (2014) godkände polisanmälan. Därefter har har handläggningen i huvudsak hanterats av upphandlingsjuristen. Det märkliga förlikningsförslaget tycks även det ha kommit till utan avstämning med politiker.

Vad kommer härnäst?
Tvisten ligger i Alingsås tingsrätt som gett kommunen anstånd med att yttra sig fram till den 9 oktober. Kommunen ska tills dess gå igenom dryga tvåtusen fakturor med underlag – 26 fullpackade pärmar – ett material som de själva efterfrågat. Ett arbete som ännu inte påbörjats trots att kommunen fick pärmarna den 4 maj.
För att vinna målet måste kommunen visa att Systemteknik fakturerat för höga belopp för material och för underleverantörers arbete. Om kommunen inte lyckas blir det dyrt för Lerums skattebetalare.

Dröjsmålsränta ca 1 000 000 kronor.
Kommunens kostnader hittills 1 500 000 kronor (enligt förlikningsförslaget).
Systemtekniks kostnader minst 2 000 000 kronor.
Skadestånd för hävda avtal – sannolikt ett antal miljoner kronor.

Sammantaget kan det röra sig om ett belopp som överstiger fem miljoner kronor utöver de 3,5 miljoner kronor som tvisten gäller. Pengar som annars kunnat komma vård eller utbildning till del.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein Chefredaktör

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *