måndag , 12 februari 2018

Några tankar om vatten

Vi får nu regelbundet rapporter om sjunkande grundvattennivåer. Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten tas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten framställs genom att man låter ytvatten passera genom ett markgruslager, till exempel en grusås.

Nu finns planer på att infiltrera vatten från Mjörn i Gråbodeltat för att säkra dricksvatten till Göteborg. Infiltrationen skall testas och om testet faller väl ut kommer en fullskalig anläggning att byggas. I en fullskalig anläggning är det tänkt att 1000 liter per sekund skall pumpas upp från Mjörn. Hur det kommer att påverka vattenståndet i Mjörn och Säven är inte redovisat.

Om  Göta älv, som är Göteborgs huvudsakliga vattentäkt, slås ut, räcker Delsjöarna mindre än en månad för Göteborgs behov. Även om reservvatten via Rådasjön förlänger tiden, kan omfattande vattenbrist bli följden vid ett olyckstillbud i Göta Älv. Göteborg har verkligen ett behov av vatten från Mjörn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och börjar bli en bristvara. Nog är det väl konstigt att vi använder livsmedel för att:

transportera urin och avföring
tvätta bilen
spola gator
vattna gräsmattan
fylla poolen

Vatten/livsmedel, som för Lerums del, transporteras i en tunnel till Göteborg och sedan, efter rening spolas ut i havet. Nu gäller det att tänka nytt. Ska vi ha dubbla vattenledningar? En kran med råvatten och en kran med dricksvatten? Urinsepaerande toaletter? Kom med förslag!

Slut på vattentankarna!

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *