onsdag , 29 augusti 2018

Mörkar kommunen?

Vid en kontroll i kommunens diarium visar det sig att ingenting diarieförts i Systemteknikaffären efter den 14 september 2017 trots ett antal nya handlingar. Genomgående är också att handlingarna i ärendet diarieförs väldigt sent. Utdrag ur kommunens diarium:

KS14.959-85 Inlaga avseende rättegångskostnader i mål nr 3264-16 2017-02-06
KS14.959-86 Arbetsredogörelse bilaga till kostnadsräkning i mål nr 3264-16 2017-02-06
KS14.959-87 Slutlig dom i mål nr 3264-16 2017-02-06
KS14.959-88 Brev – Bilaga till förlikningsavtal 2017-08-16
KS14.959-89 2017-08-16
KS14.959-90 Tjänsteskrivelse om Delegation avseende beslut om förlikning 2017-08-22
KS14.959-91 Brev från privatperson 2017-09-14

Från 2017-02-06 fram till 2017-09-14 är det ytterligare sju handlingar som inte är registrerade.

En jämförelse mellan handlingars datering, tingsrättens diarium och kommunens diarium ger följande resultat:

Ärende Skickat/Inkom Diariefört
Brev om felfakturering 2014-10-04 2014-11-10
Polisanmälan 2014-10-24 2014-11-10
Stämningsansökan 2015-04-29 2015-07-17
Föreläggande 2015-05-11 2015-08-18
Brev från privatperson 2017-09-14 2017-09-14
Yttrande fr Systemteknik 2017-09-12 Ej diariefört
Yttrande från kommunen 2017-10-25 Ej diariefört
Skrift från kommunen 2017-11-01 Ej diariefört
Föreläggande 2017-11-20 Ej diariefört
Aktbilaga fr tingsrätten 2017-11-22 Ej diariefört
Kallelse fr tingsrätten 2017-11-30 Ej diariefört
Yttrande från kommunen 2017-12-11 Ej diariefört
Föreläggande 2017-12-13 Ej diariefört
Vittnesattester 2017-12-13 Ej diariefört

Enligt sekretesslagen skall allmänna handlingar registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Så sker uppenbarligen inte i systemteknikaffären. Kommunens förfarande hindrar insyn och gör det svårt att följa ärendet för såväl press som förtroendevalda.

Kommunens diarium: Skriv systemteknik i sökrutan

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Marcus Starcke, administrativ chef, Lerums kommun

   Det framgår av offentlighets- och sekretesslagen att handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller har upprättats av en myndighet. Om en inkommen eller upprättad handling inte omfattas av sekretess behöver dock handlingen inte registreras om handlingen hålls ordnad. Det ska med enkelhet framgå om handlingen har kommit in eller om den har upprättats och när detta skedde. Det ska även vara möjligt att söka upp handlingen på ett enkelt sätt. Alla handlingar i ärendet om rättstvisten med Systemteknik har inte registrerats. De hålls dock ordnade i en medarbetares e-post.

   Kommunen har på så vis inte ur ett juridiskt perspektiv brustit i sin hantering av handlingarna. Däremot har kommunen brustit i sin ambition att vara transparent för media, invånare och förtroendevalda. Ett uppdaterat diarium är en förutsättning för detta. Det har inte varit kommunens avsikt att dölja någon information. Anledningen till att handlingarna inte har registrerats är hög arbetsbelastning. Kommunen beklagar detta.

   Kommunens generella inställning är att handlingar som tillför ett ärende något i sak bör diarieföras så fort som möjligt. Diarieföring av handlingar i ärendet om rättstvisten med Systemteknik kommer därför att ske inom kort.

   Med vänlig hälsning

   Marcus Starcke
   Administrativ chef
   Stab och utveckling
   Lerums kommun

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *