fredag , 31 augusti 2018

Lite om Aspenäs Villastad AB

Aspenäs villastad AB bildades 1927 och såldes 1953 till Lerums kommun.

AB Aspenäs Villastad (Aspenäsbolaget) bildades 1927 med syfte att exploatera delar av Aspenäs sätens mark för villabebyggelse. Bolaget lockade köpare med ”vackert 1ä2e, utmärkta kommunikationer med Göteborg, låg kommunalskatt, billiga tomter med fördelaktiga betalningsvillkor”. Bolaget lovade också ”vägar och anslutning till el-, vatten och avloppsnät”. De första tomtköparna märkte dock snart att bolagets vilja och förmåga att hålla sina löften var dålig. Därför bildade 14 tomt- och villaägare redan i juni 1928 Aspenäs Villaägares Förening (AVF).
Källa: Aspenäs Villaägares Förening

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *