måndag , 21 januari 2019

Lerums kommuns skolor i topp när det gäller högskolebehörighet

Lerums kommuns ligger väl till när det gäller resultat – och det är resultatet som räknas.
Bland landets 290 kommuner hamnar kommunen högt när det gäller resultat.
Meritvärde årskurs 9 – plats 64
Andel godkända årskurs 9 – plats 70
Fullföljd gymnasieutbildning inom tre år – plats 100
Andel tjugoåringar med högskolbehörighet – plats 25
Sammanvägt – alla faktorer – hamnar Lerum på plats 184. Men ser man  till hur eleverna klarar sig så ger det en bra placering.

Sammanfattning av Lärarförbundets rapport – Hög andel elever som uppnår högskolebehörighet och höga lärarlöner tillhör Lerums kommuns styrkor. 

  • Lerums kommun ligger på 184:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun, en förbättring med 31 placeringar jämfört med året innan.
  • Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lönen tillhör Lerums kommuns styrkor relativt sett, medan elevernas meritvärde i åk 9 och resurstilldelningen drar ner kommunens rankning.
  • Jämfört med året innan har Lerum förbättrat sin rankning på bland annat andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och lärartätheten, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på lönen och elevernas meritvärde i åk 9.
  • Grannkommunerna BollebygdHärrydaPartilleAlingsåsGöteborg och Ale ligger på plats 23, 57, 108, 116, 178 och 266. I hela Västra Götalands län är Lerum rankad som nummer 33 av 49 kommuner. Orust placerar sig bäst i länet.

Andel pedagogiskt utbildade lärare
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Vi har vägt samman fyra mått: andelen årsarbetare i kommunal förskola med pedagogisk högskoleexamen, andelen årsarbetare i kommunal förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen, andelen lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunala fritidshem. Viktningen har gjorts så att förskola har vikten 5, förskoleklass har vikten 1, grundskolan har vikten 9 och fritidshem har vikten 4.

Utbildade lärare Plats av 290 kommuner
Mölndal 28
Kungsbacka 53
Härryda 55
Alingsås 72
Kungälv 76
Partille 83
Lerum 98
Göteborg 153


Genomsnittligt meritvärde åk. 9

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Genomsnittligt meritvärde i åk. 9 för samtliga elever i grundskolan vårterminen 2017. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som har läst moderna språk som språkval (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det gällande betygssystemet.

Merit åk 9 Plats av 290 kommuner
Härryda 16
Partille 18
Kungälv 22
Kungsbacka 36
Mölndal 36
Alingsås 59
Lerum 64
Göteborg 85

Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 vårterminen 2017. Kommunerna rangordnas från 1-290 utifrån andel elever som är godkända i alla ämnen.

Andel G Plats av 290 kommuner
Härryda 25
Kungälv 32
Partille 32
Kungsbacka 37
Mölndal 54
Lerum 70
Alingsås 70
Göteborg 156

Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år
Baserat på officiell statistik från Skolverket, Jämförelsetal. Andel av elever, exklusive elever på introduktionsprogram, som gick i år 1 i gymnasieskolan den 15 oktober 2014 och som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2013 och som fick slutbetyg från program/IB-linjen läsåret 2016/17 eller tidigare. Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter andelen i procent som fullföljt gymnasieutbildningen inom 3 år.

Gy inom 3 år Plats av 290 kommuner
Kungsbacka 75
Lerum 100
Alingsås 100
Mölndal 100
Härryda 125
Partille 172
Göteborg 172
Kungälv 210


Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier

Baserat på statistik från Skolverket. Andel av kommunens invånare, födda 1997, som har grundläggande behörighet till högskolestudier. Uppgifterna avser personer som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola. Kommunerna rangordnas från 1-290 efter hur hög andel av de tjugoåriga invånarna som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Grundläggande högskolebehörighet har den som i slutbetyg har lägst betyget godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Kommuner som har en hög andel unga som lämnar kommunen omedelbart efter sin gymnasieutbildning och som folkbokför sig i den nya kommunen senast 1 november samma år missgynnas i detta kriterium.

Högskolebehörighet Plats av 290 kommuner
Kungsbacka 20
Partille 24
Lerum 25
Härryda 26
Mölndal 29
Alingsås 36
Göteborg 43
Kungälv 61

 

Länk till rankingen.

Text och sammanfattning: Lennart Lauenstein

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *