onsdag , 29 augusti 2018

Lerums kommun överklagar detaljplan

Lerums kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om detaljplan för Equmeniakyrkan i Floda. Som skäl för överklagandet anför kommunen att domstolen gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Domstolen, hävdar kommunen, baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan den föreslagna byggrätten och angränsande fastigheter.

Kommunen hävdar vidare att beslutet att upphäva detaljplanen är ett underkännande av Floda som tätort.

Avslutningsvis skriver kommunen att det allmänna intresset av bostäder måste överväga de angränsande boendes enskilda intresse av en oförändrad boendemiljö.

Kommunens överklagande

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *