måndag , 12 februari 2018

Krönika: Prata med varandra, del II – med kommunens kommentar

I maj skrev jag en krönika där jag föreslog att parterna i systemteknikkonflikten skulle prata med varandra. För att travestera evangelisten Matteus i bibeln: Somt föll i god jord och somt föll på hälleberget. Inte för att jag tror att det berodde på mitt skrivande, men faktum är att kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att försöka komma fram till en förlikning med Systemteknik. Jag antar att kommunstyrelsens ledamöter avsåg att någon eller några inom förvaltningen skulle sätta sig ned med representanter för Systemteknik för att diskutera om det var möjligt att komma överens. Kort och gott att man skulle sätta sig vid förhandlingsbordet och tala med varandra.

Men vad hände?
Förslaget föll uppenbarligen på hälleberget hos förvaltningen. Kommunens advokat, i samarbete med kommunens upphandlingsjurist, skickade ett förslag till förlikningsavtal till Systemtekniks advokat. Förslaget, som var daterat den 1 augusti, får väl närmast liknas vid en käftsmäll. Kommunen krävde underkastelse på alla punkter och krävde långt mer än vad tingsrätten skulle kunna utdöma. Ett förslag som inte ens gick att diskutera. Så här formulerades det i följebrevet. ”De villkor som anges i förlikningsavtalet är, med undantag för justeringar av mindre betydelse, de enda villkor Kommunen är beredd att acceptera i en uppgörelse.”

Obstruerar tjänstemännen?
I en intervju i FlodaNyheter, som publicerades den 14 juli, uppger upphandlingsjuristen att det inte är aktuellt med någon förlikning. Upphandlingsjuristen vill driva ärendet vidare och tror på vinst i tingsrätten. Det är kanske förklaringen till det orimliga förlikningsavtalet som senare skickades till Systemteknik. Ett förlikningsförslag där det inte fanns något utrymme för diskussion.

Politikerna inte inblandade
Enligt de uppgifter jag har presenterades förlikningsförslaget inte för kommunstyrelsen. Förslaget skulle vara hemligt, men fanns publicerat FlodaNyheter. I en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslogs att beslut om förlikning skulle delegeras till kommunstyrelsens ordförande med följande motivering: Avtalet innehåller också en sekretessklausul avseende avtalets innehåll, vilken är förenad med ett vite om 100 000 kronor. Med anledning av det bör kretsen av personer som har vetskap om avtalets innehåll hållas så snäv som möjligt.
En klok kommunstyrelse insåg det orimliga med ett hemligt avtal och behandlade inte tjänstemannaförslaget.

Någon med förhandlingsvana
Nog måste det väl finnas någon med förhandlingsvana i kommunen?! Att inleda en förhandling med att ge ett helt omöjligt förhandlingsbud kompletterat med att man inte är beredd att backa på en enda punkt, kan knappast anses vara en framgångsrik förhandlingsteknik. Förr ett utslag av den härskarteknik som kallas dubbelbestraffning: Om Systemteknik säger nej till förslaget är man ovillig till förlikning och om man säger ja  så tvingas man erkänna allvarligt fel i yrkesutövningen.

Att förhandla är att ge och ta i syfte att komma överens. Men en förutsättning är att man pratar med varandra och att båda parter dessutom är beredda att backa på sina krav.

Lerums kommuns kommentar:

Floda nyheter skriver:
I maj skrev jag en krönika där jag föreslog att parterna i systemteknikkonflikten skulle prata med varandra. För att travestera evangelisten Matteus i bibeln: Somt föll i god jord och somt föll på hälleberget. Inte för att jag tror att det berodde på mitt skrivande, men faktum är att kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att försöka komma fram till en förlikning med Systemteknik. Jag antar att kommunstyrelsens ledamöter avsåg att någon eller några inom förvaltningen skulle sätta sig ned med representanter för Systemteknik för att diskutera om det var möjligt att komma överens. Kort och gott att man skulle sätta sig vid förhandlingsbordet och tala med varandra.
 
Men vad hände?
Förslaget föll uppenbarligen på hälleberget hos förvaltningen. Kommunens advokat, i samarbete med kommunens upphandlingsjurist, skickade ett förslag till förlikningsavtal till Systemtekniks advokat. Förslaget, som var daterat den 1 augusti, får väl närmast liknas vid en käftsmäll. Kommunen krävde underkastelse på alla punkter och krävde långt mer än vad tingsrätten skulle kunna utdöma. Ett förslag som inte ens gick att diskutera. Så här formulerades det i följebrevet. ”De villkor som anges i förlikningsavtalet är, med undantag för justeringar av mindre betydelse, de enda villkor Kommunen är beredd att acceptera i en uppgörelse.”
 
Lerums kommuns kommentar: Kommunstyrelsen har inte gett förvaltningen något sådant uppdrag. Ett sådant uppdrag skulle i så fall ha framgått av aktuellt protokoll. Däremot uppfattade förvaltningen att det eventuellt fanns en önskan om att framställa ett förlikningsförslag. Några direktiv avseende vad ett eventuellt förlikningsförslag skulle innehålla har förvaltningen inte fått. Förvaltningen har således tillsammans med kommunens juridiska ombud lagt fram ett förslag som förvaltningen bedömer är rimligt utifrån den överfakturering som kommunen menar har skett. Kommunen menar att kommunen utifrån den förmodade överfaktureringen faktiskt har gått halvvägs.
 
Floda nyheter skriver:
Obstruerar tjänstemännen?
I en intervju i FlodaNyheter, som publicerades den 14 juli, uppger upphandlingsjuristen att det inte är aktuellt med någon förlikning. Upphandlingsjuristen vill driva ärendet vidare och tror på vinst i tingsrätten. Det är kanske förklaringen till det orimliga förlikningsavtalet som senare skickades till Systemteknik. Ett förlikningsförslag där det inte fanns något utrymme för diskussion.
 
Lerums kommuns kommentar: Det här är en insinuation som gränsar till förtal eller förolämpning. Kommunen förväntar sig att texten korrigeras. Eftersom kommunen vid tillfället förde diskussioner om en förlikning var det naturligtvis viktigt att inte prata med media, som ju Floda Nyheter menar sig företräda, om en eventuell förlikning, utan med vår motpart.
 
Politikerna inte inblandade
Enligt de uppgifter jag har presenterades förlikningsförslaget inte för kommunstyrelsen. Förslaget skulle vara hemligt, men fanns publicerat FlodaNyheter. I en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslogs att beslut om förlikning skulle delegeras till kommunstyrelsens ordförande med följande motivering: Avtalet innehåller också en sekretessklausul avseende avtalets innehåll, vilken är förenad med ett vite om 100 000 kronor. Med anledning av det bör kretsen av personer som har vetskap om avtalets innehåll hållas så snäv som möjligt.
En klok kommunstyrelse insåg det orimliga med ett hemligt avtal och behandlade inte tjänstemannaförslaget.
Någon med förhandlingsvana
Nog måste det väl finnas någon med förhandlingsvana i kommunen?! Att inleda en förhandling med att ge ett helt omöjligt förhandlingsbud kompletterat med att man inte är beredd att backa på en enda punkt, kan knappast anses vara en framgångsrik förhandlingsteknik. Förr ett utslag av den härskarteknik som kallas dubbelbestraffning: Om Systemteknik säger nej till förslaget är man ovillig till förlikning och om man säger ja  så tvingas man erkänna allvarligt fel i yrkesutövningen.
Att förhandla är att ge och ta i syfte att komma överens. Men en förutsättning är att man pratar med varandra och att båda parter dessutom är beredda att backa på sina krav.
 
 Vänlig hälsning
Åsa Thulin
Kommunikatör

 

FlodaNyheters kommentar:

På frågan om förlikning borde svaret varit ”ingen kommentar” istället för den oriktiga uppgiften att det inte var aktuellt med förlikning. Om kommunen är av den uppfattningen att det är fråga om förtal rekommenderar jag en anmälan till PO.

Lennart Lauenstein

Chefredaktör och ansvarig utgivare.

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Turerna kring systemteknik och hur bolaget och dess ägare har hanterats av Lerums kommun behöver noga granskas och analyseras.
   Mycket tyder på att detta är en rättskandal av stora mått där kommun, för att dölja bister i den kommunala upphandlingen och beställarorganisationen, på felaktiga grunder anklagar ett välrenommerat, yrkeskunnigt lokalt företag för båg och bedrägeri.
   Den 6000 sidor omfattande polisutredningen visar på något annat. Det är kommunen själv, de beställande tjänstemännen, som initierat och begärt de omskrivningar av underleverantörernas fakturor som Systemteknik nu anklagas för. Det är kommunens
   inköpsorganisation, de beställande kommunaltjänstemännen, som medvetet kringgått Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) för att gynna vissa företag och företagare genom att kräva att ramavtalsvinnaren Systemteknik skulle skriva om de underleverantörernas fakturor och timdebitering så att timdebiteringarna – trots att de var högre, 100 – 200 mer än Systemtekniks egna debiteringar på 269:-/tim – skulle stämma med ramavtalets 269:-/tim.

   Varför: För att ”det skulle se snyggt ut”, för att mörka gentemot revisorerna och skattebetalarna att kommunens tjänstemän på beställarsidan som årligen förbrukar 500-600 miljoner skattepengar inte följer LoU utan istället kringgår denna med direktbeställningar till favoriserade företagare som sedan i sin tur fakturerar Systemteknik som skriver om antal arbetade timmar så att dessa överensstämmer med timarvodet 269:-. Inte mer, inte mindre men plus byggmästararvode 10 %. Också det korrekt enligt ramavtalet och godkänt av kommunens beställande tjänstemän.

   Förlorare är skattebetalarna som får mindre för ” kommunens” pengar.

   De extraordinära åtgärder som Lerums kommun och högsta kommunledningen vidtagit mot Systemteknik AB genom omedelbar avstängning, offentlig uthängning, polisanmälan och hålla inne betalning för Systemtekniks fakturor på 3.254.424 milj kr i nu snart 3 år är i huvudsak ett försök till fokusförflyttning.

   Kommunen skyller entreprenören för att vara kriminell för att dölja de egna bristerna i organisation, förbigåendet av Lagen om Offentlig Upphandling och de onödiga merkostnaderna för skattebetalarna.

   Det som kanske är värst i hela den här historien är att åklagaren och förundersökningsledaren åkte ut till kommunhuset i Lerum några dagar innan den 16 december 2015 då avskrivningbeslutet meddelades, för att informera högsta kommunledningen och kommunjuristen om vad som framkommit genom den stora 6000 sidiga förundersökningen. Då fick de närvarande veta att
   polisanmälan saknade grund – Systemteknik och dess ägare/personal hade inte gjort sig skyldiga till ” bedrägeri” och inte orättmätigt tillskansat sig pengar. Däremot fanns det anledning för kommunen att se över kommunens beställningsrutiner – här fanns stora brister.

   Resultat: Några tjänstemän omplacerades, någon fick sluta, en av de två samhällsbyggnadscheferna slutade sin tjänst kvartalet efter. Allt i tysthet och under hysch-hysch.

   Men försöken att få Systemteknik i konkurs fortsatte för att på ett enkelt och smärtfritt
   sätt kunna städa av tvisten med Systemteknik och enkelt kunna göra upp Systemtekniks
   fakturafordringar om 3.254.424 kr med en konkursförvaltare. De försöken har misslyckats.

   Hur Lerums kommun hanterat denna märkliga och onödiga tvist med Systemteknik
   är något som förtjänar ingående granskning och eftertanke.

   Den är inte över än. Lerums kommuns politiska ledning, folkets valda ombud, solidariserar sig med förvaltningsledningen och vill inte ta i denna för Lerums kommun så illaluktande sörja.

   Men sanningen har en tendens att komma fram. Vare sig våra styrande vill eller inte.
   Fortsättning följer.

   Floda den 5 september 2017

   Christer Harling

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *