onsdag , 29 augusti 2018

Krönika: Maktens arrogans

 

Pengarna växer och frodas

Rörigt i kommunen
Kära läsare. Ni har väl tröttnat på Systemteknikaffären – men håll ut. Såpan fortsätter. Nya spännande turer på gång. Nu verkar det som om kommunen rört till det riktigt ordentligt. Och det är helt uppenbart att kommunen inte har någon som helst ordning på sina affärer.

I systemteknikaffärens begynnelse uppgavs att Systemteknik svindlat kommunen på minst 600 tkr och kommunen polisanmälde Systemtekniks ägare. När polisen, som inte kunde konstatera något brott, lagt ner sin förundersökning, påstod sig kommunen ha ett krav på 3,2 miljoner kronor. Ett krav som sedan växte till ca 10 miljoner kronor för att, i början av 2018, krympa till 3,8 miljoner kronor. Men nu slår man till ordentligt. Kravet har plötsligt stigit till 28 miljoner kronor.

Det hävdas i den inlaga – med 14 nya pärmar – som lämnades in till tingsrätten i veckan. Systemteknik har under den här perioden 2011 till 2014 fakturerat ca 50 763 157 kronor – och därav kräver kommunen nu tillbaka 28 miljoner kronor som de anser att Systemteknik lurat till sig.

Misstagsbetalningar
Kommunen hävdar i sina inlagor till tingsrätten att det handlar om ”misstagsbetalningar”. I klartext betyder det: Vi har noll koll på våra utbetalningar och vi kan bli svindlade på 28 miljoner kronor utan att vi märker det. Vi har inte koll på vare sig vår egen personal eller på våra leverantörer.

I andra hand hävdar kommunen att Systemteknik vilselett kommunen. Kommunen fortsätter alltså att hävda bedrägeri, trots att åklagaren konstaterat att Systemteknik inte vilselett och inte heller haft någon otillbörlig vinning.

Redan 2008 riktade kommunrevisionen allvarlig kritik mot kommunledning för dess oförmåga att på rätt sätt sköta ombyggnaden av kommunhuset. Kritiken fortsatte 2011. Trots det har kommunledningen enligt egen uppgift lyckats med konststycket att betala ut 28 miljoner kronor av misstag.

Jag har tagit ställning
Jag har tagit ställning för att Calle Hilmarch och Systemteknik skall få en korrekt behandling.

 • Det var inte juste att göra en polisanmälan innan det stod klart att det förelåg ett brott. En polisanmälan som innebar att Calle Hilmarch frihetsberövades, att hans kontor tömdes på datorer och pärmar och att hans familj skulle utsättas för att polisen vände ut och in på deras bostad.
 • Det är inte juste mot Calle och hans tio anställda att med alla medel fördröja/förhindra ett avgörande i tvisten. En fördröjning där det är uppenbara syftet är att knäcka företaget.
 • Det är inte heller juste mot kommuninvånarna att ”leka” med deras pengar. Oavsett hur tvisten slutar lär notan hamna hos skattebetalarna. Advokatkostnaderna är nu uppe i när sex miljoner kronor för kommunen och ca tre miljoner kronor för Systemteknik.

I min värld behandlar man inte människor på det här sättet. Den här konflikten hade aldrig behövt uppstå om kommunen accepterat Systemtekniks önskan om samtal den 28 oktober 2014.

FlodaNyheter kommer i ett antal artiklar i Lokalpressen försöka ge en begriplig bild av denna märkliga affär. En affär där det juridiska och politiska ansvaret vilar tungt på på Lerums kommunstyrelse.

Kommunens senaste inlaga.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

Skriv ut
Dela artikeln!

  5 kommentarer

  1. Christer Harling

   Kommunen hävdar motfordringar med 22.915.086:- ex moms av en total fakturering
   om 40.610.526:- för perioden 1/1 2011 – 31/12 2015.
   Påstådda motfordringsbeloppet utgör 56,4% av de totala fakturerade arbetena för
   hela tidsperioden.

   Uppenbart är att kommunjuristerna är så förblindade av ambitionen att hitta motfordringar att de inte ser själva hur absurda deras påståenden är.

   Är det så här en kommun skall uppträda i en rättsprocess?
   Som jag ser saken – kommunjurist och kommunadvokater drar både skam och löje över Lerums kommun.

   Skammen drabbar rätteligen också det politiska etablissemanget, medborgarnas
   förtroendevalda män och kvinnor som låter den här charaden och förstörelse av medborgarnas och motpartens pengar fortgå år efter år.

   Det som kommit kallas Systemteknikaffären har utvecklats till kommunens största
   och längsta tvist någonsin.

   Till vilken nytta? Ingen. Alla är förlorare.

   Och vem tar ansvaret för hur illa den här saken skötts? Ingen!

   Politikerna skyller på tjänstemännen och tjänstemännen skyller på att de ”skyddar medborgarnas pengar” när det i själva verket är tvärtom.
   De föröder våra skattemedel och politikerna är för flata eller felunderrättade för att
   vilja förstå eller förstå vad som pågår.

   Är det så här kommunen skall sköta våra gemensamma angelägenheter?

   Inte som jag ser saken.

   Christer H

  2. Bra att du tagit ställning Lennart!

   Att kommunen ändrar sina krav på detta sätt försämrar deras trovärdighet. Jag hoppas att rättsväsendet ser detta. Summan på tio miljoner kändes som tagen ur luften. Jag är mycket intresserad av hur de nu resonerar kring en sådan fantastisk summa som 28,6 miljoner. Skriver de upp några siffror på ett papper och slår med en tärning när de skall lämna in motkrav? Det känns heller inte seriöst att politikerna säger sig hoppas på medling samtidigt som kommunens advokater konsekvent fortsätter att nöta på med nya förändrade krav för att förlänga processen. De vet att de arbetar mot en finansiellt svagare part och det verkar som om att det är deras strategi att göra detta så kostsamt som möjligt; Både ekonomiskt, tidsmässigt och känslomässigt. Är det verkligen värdigt en kommun? Sluta spela bingo och låt processen gå vidare!

  3. Jag har tidigare mött kommunens advokat några gånger i rätten, men nu förvånar han mig!

   Kvittningsgill motfordran leder endast till att man kan kvitta till noll. Om den kvittningsgilla motfordran är större än det omstämda beloppet blir den ”onyttig”. Men värre är att den ingår i en doms rättskraft och beloppet kan aldrig utnyttjas mer. T.ex. i en kommande tvist.

   Kommunen borde i stället gjort en genstämning och vänt målet till att kommunen vill ha cirka 25 miljoner av Systemteknik.

   En genstämning kostar 2 800 kr i ansökningsavgift…

   Kanske för dyrt för kommunen???

  4. Christer Harling

   Den här orättfärdiga tvisten startade när Ripa (M) fortfarande var kommunstyrelsens ordförande, oktober 2014.
   Hans efterföljare på kommunstyrelseposten Dennis Jeryd (S) har låtit tvisten växa till Lerums kommuns största och
   dyraste tvist sedan kommunen bildades för 155 år sedan.
   S har en lång tradition av småföretagarfientlig inställning. Kommunledningen bestämde sig på ett tidigt stadium att
   Systemteknik skulle sänkas och att ändamålet helgade medlen. Men Systemteknik gick inte under trots massiv förtalskampanj från kommunens sida.

   Hur kunde Systemteknik klara krisen från oktober 2014 fram tills nu? Svaret är att Systemteknik är ett osedvanligt kompetent företag inom ventilationsbranschen och har många nöjda kunder som förstått att skitsnacket om ” grovt bedrägeri” och ” överfakturering” är just skitsnack från storkunden Lerums kommun för att dölja kommunens egna tillkortakommanden och skuld.

   Systemteknik har föredömlig ordning i sina papper. Det har inte kommunen. Kommunens beställarverksamhet präglas av godtycke och bristfällig uppföljning. Den 6000 sidor långa och grundliga polisutredningen påvisar häpnadsväckande brister i beställarverksamheten och omsorgen av medborgarnas skattemedel.

   Åklagaren och förundersökningsledaren åkte personligen ut till Lerums kommunhus i december 2015 för att förklara för kommunen att inget brott var begånget av Systemteknik eller dess företrädare, att de brister som polisutredningen
   funnit var brister i den kommunala beställarverksamheten, inte i de belopp som Systemteknik fakturerat, inte ens
   i de fakturor om ca 100.000:- som Systemteknik skrivit om tidsangivelserna PÅ KOMMUNENS BESTÄLLARPERSONERS UTTRYCKLIGA UPPMANING. Det märkliga är att besöket inte finns protokollfört och inte heller medfört någon som helst attitydförändring hos
   kommunjurist, kommundirektör eller kommunledning. Åklagare och förundersökningsledare talade för döva öron.

   Systemteknikskandalen är toppen på ett isberg som kommunledningen inte vill skall bli synligt. Det isberget heter
   mångårig vanskötsel och nonchalans i användningen av medborgarnas skattemedel särskilt inom sektorn kommunens
   verksamhelslokaler KVL

   Den här historien behöver en ingående och kompetent granskning.av kommunrevisorerna eller externa revisorer/jurister
   Trappor i kommunhuset behöver städas. Ju förr desto bättre.

   Christer Harling

  5. Jag har kritiserat det ensidiga hackandet på Lerums kommun tidigare, men jag måste nog medge att detta ser väldigt konstigt ut. Oavsett om Systemteknik är bluffmakare eller inte så är det obegripligt hur Lerums kommun kunnat betala fakturor där 56% är fel. Hur har detta kunnat ske? Någon har satt en attestsignatur på fakturorna innan de betalats…

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *