måndag , 12 februari 2018

Krönika: Har storleken betydelse? Ny skolstruktur i Floda

 

Uddaredsskolan läggs ner?

På kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades ärendet ”Ny skolstruktur i Floda”.
”Vi återremitterade ärendet för att få svar på ytterligare en del frågor”, säger ansvarigt kommunalråd Lill Jansson (L) i Lerums Tidning. ”Vi vill helt enkelt få en tydligare bild av hur alternativen ser ut och hur olika alternativ påverkar elever och lärare, och dessutom vilka de ekonomiska konsekvenserna blir.”

Kommunstyrelsen gör uppenbarligen samma reflektion som undertecknad: Att i förvaltningens beslutsunderlag beskrivs inte konsekvenserna avseende kvalitet och pedagogik. Inte heller finns några synpunkter från lärare, elever eller föräldrar. Skälen till den ändrade skolstrukturen i Floda är enbart ekonomiska – inte att skapa en bättre skola för eleverna. Grundantagandet är att större skolor ger lägre kostnader.

”Med utgångspunkt i resonemang i tidigare ärenden förordas alltså en övergång till F-9-skolor. Bedömningen är också att en organisation med färre skolor långsiktigt är mer kostnadseffektiv.”

Uppenbart är att Uddaredsskolan och Centralskolan skall läggas ner när Alleskolan, Berghultskolan och Hästhagenskolan blir nya F 9 skolor.

En övergång till f-9-skolor innebär färre men större skolor. Det finns inget som talar för att större skolor är bättre för eleverna. Däremot finns det undersökningar som visar att socioekonomiskt svaga grupper, som t ex nyanlända klarar sig bättre i små skolor och små klasser.

I en artikel i Dagens Nyheter från 2012 står att läsa: ” Av landets närmare 1 700 högstadieskolor utmärker sig 29. De är de enda som två år i rad har lyckats ge alla sina niondeklassare behörighet till alla gymnasieprogram.” ” Hela 21 av de 29 är fristående skolor. Gemensamt för alla är att de har relativt få elever.”

Om jag vore politiker i Lerums kommun skulle jag skrota visionen om att bli landets ledande miljökommun. Min vision skulle vara att bli landets ledande skolkommun. Tänk er att Lerums kommun skulle ha landets bästa grundskolor, landets bästa gymnasium och därtill en seglarskola som fostrat såväl världsmästare som olympiamedaljörer.

Seglargymnasiet

Lerums kommun är redan attraktiv för familjer, men med förverkligandet av en skolvision skulle kommunen bli än mer attraktiv för familjer med barn.

Länkar om små skolor:
Dagens Nyheter
Lärarnas Tidning
Utredning av Linnéuniversitetet
Artikel från Finland

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *