onsdag , 29 augusti 2018

Krönika: Den kloke domaren

Nu räcker det!

Vid de senaste domstolsförhandlingarna inledde rådmannen med att vädja till parterna om att förhandlingarna skulle ske på ett lugnt och sakligt sätt och i en god anda. Anledningen till detta ovanliga påpekande var sannolikt den aggressiva attityd kommunens advokat visat i sina inlagor. Vidare poängterade han att hans ambition var att föra målet framåt för att tvisten skulle komma till en lösning, och att han tyckte att skattebetalarnas pengar inte skulle gå till processer (advokatarvode). Han avslutade sin inledning med att säga att ingen av parterna vinner på att ha en tvist med varandra.

Lång process
Domarens anslag föll inte i god jord hos kommunen och dess advokat. En snabb process innebär att kommunen tvingas precisera sina invändningar mot Systemtekniks krav och att det inte längre skulle vara möjligt att fortsätta förhala. I april har tvisteprocessen pågått i tre år. Som åhörare i tingsrätten kändes det befriande att det äntligen skulle bli fart på processen. I slutet av förhandlingen meddelade domaren att han hade för avsikt att komma med beslut om den fortsatta processen senast  den 9 februari kl 11.

Kommunens motdrag
Men skam den som ger sig. Kommunen verkar till varje pris vilja hålla sig borta från en huvudförhandling. Än var tydligen inte alla utvägar stängda. Återstod åtminstone en; att anklaga domaren för jäv. Istället för att försöka bidra till en lösning, har kommunen i en fem sidor lång  skrivelse ytterligare dragit ut på processen. I inlagan till tingsrätten, beskriver advokaten hur domaren gått kommunen emot genom att inte gå med på kraven om vite mm. Då menar kommunen att han måste vara jävig. Att det är så motiverar kommunen med att domaren bor i Lerums kommun samt att han uttryckte att skattepengarna skall användas till annat än processer. Vidare anger de att domaren har en förutfattad mening eftersom han läst om målet i massmedia och att massmedia i det här fallet är FlodaNyheter. Som skribent i FlodaNyheter känns det ju hedrande att tillmätas en sådan betydelse. Men återigen vill jag betona vad som kommunen verkar ha missat: FlodaNyheter har överhuvudtaget inte tagit ställning i tvistefrågan utan är enbart kritisk till hur processen skötts.

Vad vill kommunen uppnå?
Kommunens agerande stärker misstankarna om att avsikten kan vara att driva Systemteknik i konkurs. Något som inte verkar lyckas. Förhoppningen verkar ha varit att Systemteknik ekonomiskt inte skulle orka med en lång process. I en krönika den 24 oktober förra året skrev jag nedanstående efter ett möte med kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.  Anledningen till mötet var att Christer Harling anmält systemteknikaffären till kommunrevisorerna.

”Vi (Christer Harling och undertecknad) framförde att om det var kommunens ambition sätta företaget i konkurs är risken stor att det blir skattebetalarna som får ta smällen. På det svarade kommundirektören att han hade inga svårigheter med en konkurs för Systemteknik. Att tio anställda skulle bli arbetslösa tycktes inte spela någon roll.”

Fortsätter att bevaka
FlodaNyheter kommer givetvis att fortsätta att bevaka systemteknikaffären. Syftet är att ge en allsidig belysning av affären såväl till kommuninvånarna som till politikerna. Det har visat sig att flera i den högsta politiska ledningen, d.v.s. kommunstyrelsen ledamöter, utöver ordföranden, inte har blivit informerade i ärendet. Informationen och handlingarna i ärendet har de fått genom FlodaNyheter.

Handlingarna i ärendet har inte diarietförts förrän efter lång tid. FlodaNyheter kommer även i fortsättningen  att publicera alla handlingar efter hand som de kommer in till tingsrätten. I dag hittar ni länken till kommunens anklagelse om jäv nedan.

Fortsättning följer.

Anmälan om jäv

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein, chefredaktör

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *