fredag , 10 maj 2019

Krönika: Är man stor och stark ska man vara snäll

I november 2018 publicerade Floda Nyheter och Lokalpressen den uppmärksammade krönikan med rubriken: ”Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i Systemteknikaffären?”

I krönikan nämndes fem av de härskartekniker som den kända kvinnorättskämpen Berit Ås myntat. Men hon la till ytterliga två härskartekniker varav en har rubriken:

”Våld eller hot om våld.” Den innebär att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom eller att påpeka för vederbörande att den möjligheten finns.

I överförd bemärkelse går det att se på Systemteknikaffären som att den stora, starka Lerums kommun, med en budget på drygt två miljarder utnyttjar sin ekonomiska och därmed också sin psykologiska styrka gentemot Calle Hilmarch, vd för Systemteknik AB, med en omsättning på 30 miljoner. Med sina enorma ekonomiska muskler har de styrande i Lerums kommun kunnat lägga ut hela Systemteknikaffären på entreprenad till utomstående advokater. Advokater som till dags dato kostat skattebetalarna drygt 7 miljoner kronor. Och fortfarande är affären inte avslutad.  En utomstående medlare är nu tillsatt. Han har hållit på att sätta sig in i affären sedan september 2018. Självklart är den personen inte gratis för skattebetalarna heller.

Dessutom verkar de styrande, ansvariga tjänstemän och politiker agera som de tre aporna, de som varken hör, ser eller säger något. Ingen gör någonting. Ingen agerar, alla väntar på att någonting ska hända. Ingen vill något. Ingen har mod att sätta ner foten.

Men det finns en person, kommunjuristen, som hållit Systemteknikaffären i sin hand. Frågan är om hen får klä skott för de ansvariga politikernas och högsta tjänstemännens ovilja eller feghet att ta tag i Systemteknikaffären.

På hösten 2015 gav dåvarande kommunalrådet Dennis Jeryd (S), kommunjuristen en generalfullmakt att företräda kommunen vid alla kontakter med domstolar och myndigheter, att anta eller förkasta förlikning i nämnda mål eller ärenden och att motta delgivningar och stämningar. Kommunalrådet Dennis Jeryd överlämnade alltså allt ansvar  ett år efter det att Systemteknikaffären satts i gång.

Att få sig tilldelad en generalfullmakt måste ha uppfattas som ett hedrande uppdrag för kommunjuristen.

Dock infinner sig misstanken om att detta var en så kallad danaergåva.

En daneargåva är en gåva som senare visar sig vara olycksbringande för den eller de som tar emot den. Uttrycket kommer från Vergilius Aeneiden: Quidquid id est, timeo Danaos at dona ferentes, som är latin och översätts med följande: Frukta Grekerna även då de kommer med gåvor. Detta syftar på den trojanska hästen som grekerna lämnade kvar i gåva då de skenbarligen avseglade från Troja.

Systemteknikaffären har snart pågått i fem års tid. Under hela denna tid har FlodaNyheter skrivit välgrundade artiklar byggda på fakta från dokument. Antalet artiklar uppgår väl till drygt ett hundratal. Ansvariga politiker och tjänstemän har haft alla möjligheter att läsa artiklarna, sätta sig in i ärendet och kommentera. Inte bara det. De har också haft möjlighet att agera och fatta ett eller annat beslut. Istället har handlingsförlamningen spritt sig i kommunhuset.

Och vad vi förstår så  har FlodaNyheters ambition och plikt att informera inte fallit i god jord hos Lerums kommun. Istället har budbäraren d v s FlodaNyheter kommit i onåd. Det finns en metafor som heter att skjuta budbäraren. Även det uttrycket härstammar från antiken och syftar på att skylla på den budbärare som kommer med dåliga nyheter.

Enligt Plutarchos, en av det romerska rikets mest framstående författare, skall Tigranes ha låtit hugga huvudet av den första budbärare som meddelade att den romerska befälhavaren Lucullus var på väg mot honom. Därefter omgavs han bara av smicker medan kriget rasade omkring honom. Ett krig som han också förlorade. Sensmoralen blir att det kanske är bra att lyssna på budbärarna istället för att skambelägga eller låtsas att de inte finns. Risken finns annars att kriget kan förloras.

Helene Bergman
[email protected]

 

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *