tisdag , 20 november 2018

Kommunstyrelsen underkänner egen nämnd och får bakläxa av Länsstyrelsen

Ekåsa

I september 2017 inspekterade kommunens miljöenhet Ekåsa boende i Björboholm där Lerums kommun hyr ut rum till nyanlända. Vid inspektionen bodde 30 personer på Ekåsa. Den 14 november 2017  meddelar miljöenheten sina iakttagelser till kommunstyrelsens enhet för mottagande och integration och anger vad som måste åtgärdas. Inga åtgärder vidtas. Till slut (i mars 2018) ser sig miljö- byggnadsnämnden (genom miljöenheten) nödsakad att fatta beslut om föreläggande att högst 10 personer får bo på Ekåsa, om inte åtgärderna vidtas.

Då inträffar det märkliga;  kommunen överklagar sitt eget beslut – och blir rättade av länsstyrelsen

Enligt kommunallagen ska styrelsen (kommunstyrelsen) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, även miljö- och byggnadsnämndens. Det är  anmärkningsvärt att kommunstyrelsen överklagar ett beslut som kommunens egen nämnd fattat. Självklart ska kommunstyrelsen säkerställa att enheten för mottagande och integration följer och respekterar myndighetsnämndens beslut. Om kommunstyrelsen menar att nämnden tagit fel beslut ska de säkerställa att miljö- och byggnadsnämnden gör en korrekt lagtillämpning. Under alla omständigheter borde kommunstyrelsen och berörda tjänstemän se till att oenigheter klaras ut inom husets väggar. Tydligen finns inga rutiner för hur nämnder och tjänstemän samverkar inför beslut.

Uppgifterna om Ekåsa har inhämtats från Länsstyrelsens webdiarium. Eftersom Lerums kommun inte längre har något diarium där allmänhet eller media kan söka, hade ärendet varit nästintill omöjligt att hitta. Insyn och transparens är viktiga inslag i en demokrati.

Länsstyrelsens beslut.

Text och bild: Lennart Lauenstein

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *