onsdag , 29 augusti 2018

Kommunfakta: Psykiskt välbefinnande

Befolkningen i Lerums kommun ligger i topp när det gäller psykisk hälsa enligt nationella folkhälsoenkäten som utförs av Folkhälsomyndigheten. I riket upplever 17 % att deras psykiska välbefinnande är nedsatt. I Lerums kommun är det endast 14 %.

Begreppet psykisk hälsa involverar hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår. Psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierat och dess utbredning i befolkningen är svår att mäta. I enkäten fångas besvär av huvudvärk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök.

2014 2015 2016
 Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande kommun, andel (%)  Lerum 14 14 14
 Alingsås 14 16 16
 Kungälv 13 16 16
 Mölndal 17 18 18
 Partille 18 18 18
 Härryda 17 18 19
 Göteborg 20 21 21

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *