torsdag , 15 februari 2018

Kommunen fortsätter förhala

 

Bakgrunden i affären Systemteknik mot Kommunen kan läsas i tidigare artiklar i FlodaNyheter.

Som vi tidigare skrivit levererade Systemteknik 26 pärmar med fakturor och fakturaunderlag till Alingsås tingsrätt i början av april. Först den fjärde maj fick kommunen handlingarna. Tingsrätten beslutade inte om någon sista dag för yttrande från kommunen.

 • Den 1 augusti skickade kommunens advokat ett förlikningsförslag till Systemtekniks ombud.
 • Efter ett antal förfrågningar från FlodaNyheter meddelade tingsrätten den 18 augusti att kommunen skulle yttra sig över handlingarna inom tre veckor.
 • Den 21 augusti meddelar Systemtekniks ombud muntligen att någon förlikning inte är aktuell utifrån av kommunen framfört förslag.
 • Den 22 augusti begär kommunens advokat anstånd med yttrande till den 9 oktober med motivering att kommunen lämnat ett förslag till förlikningsavtal som motparten inte svarat på. Samma dag medger tingsrätten anstånd till den 9 oktober.
 • Den 24 augusti meddelar Systemtekniks ombud sina synpunkter på anståndet  till tingsrätten.

 Fullkomlig underkastelse
I det så kallade  förlikningsförslaget som skickats till Systemteknik AB kräver Lerums kommun fullständig underkastelse.

Förlikning
Att förlikas innebär att enas – göra upp i godo. Det brukar ske genom att båda parter gör eftergifter. Av avtalet framgår inte vilka eftergifter kommunen gör.

I sitt förlikningsförslag ställer kommunen följande krav:

 1. Systemteknik efterger samtliga fordringar – dvs 3 254 424 kronor.
 2. Systemteknik skall ersätta kommunen med 1 500 000 kr för kommunens kostnader.
 3. Betalning skall ske under 2017.
 4. Om betalning inte sker i rätt tid skall Systemteknik omedelbart betala 6 240 000 kronor plus 1 500 000 kronor – dvs 7 740 000 kronor och en ränta motsvarande referensräntan plus åtta procent.
 5. Systemteknik skall medge att man gjort sig skyldig till ”allvarliga fel i sin yrkesutövning under utförande av arbete enligt ramavtal”.
 6. Systemteknik skall under två år avstå från att lägga anbud till kommunen eller att åta sig uppdrag som underleverantör.
 7. Om Systemteknik ändå lämnar anbud eller åtar sig uppdrag som underleverantör skall ett vite om 1 000 000 kronor betalas till kommunen.
 8. Avtalet skall vara hemligt. Om Systemteknik avslöjar avtalet skall ett vite om 100 000 kronor betalas till kommunen för varje gång avtalet avslöjas. Om avslöjandet innebär skada för kommunen skall Systemteknik betala skadestånd som motsvarar skadan.
 9. Systemteknik skall återta sin talan vid Alingsås tingsrätt och inte kräva skadestånd för brutna ramavtal.

Länk till förlikningsförslaget.

Länk till tjänsteskrivelse om delegation och förlikning (ej beslutat förslag).

Länk till Systemtekniks yttrande till tingsrätten.

Så många dagar har gått.

Skriv ut
Dela artikeln!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *