onsdag , 29 augusti 2018

Kommunen backar på kraven – bara 1/3-del kvar

 

Pengarna växer och frodas

Till slut har nu Lerums kommun redovisat sin uppfattning om Systemtekniks krav på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete. Den ursprungliga stämningen avsåg ett belopp på 3 205 165 kr. Kommunen medger ett belopp på 1 130 335 kronor. Det innebär att det återstår 2 074 830 kr av Systemtekniks krav på kommunen.

Motfordran
Kommunen anser sig ha en motfordran på 3 972 764 kr. Egentligen 3 178 211 kronor eftersom momsen inte skall räknas in. En dramatisk minskning jämfört med de tio miljoner kronor som kommunen uppgav till tingsrätten i skrivelse den 19 januari 2018. FlodaNyheter kommer att ställa frågor till kommunen om skälet till att kommunens uppgivna motfordran överdrivits så kraftigt. En överdrift som inte stärker kommunens trovärdighet vad avser kvaliteten på beräkningarna av påstådda motfordringar  .

Kommunens inställning
Kommunen hävdar att Systemteknik tagit betalt för icke utfört arbete. I klartext betyder det att kommunens uppfattning fortfarande är att Systemtekniks företrädare gjort  sig skyldig till bedrägeri – trots att åklagarens omfattande förundersökningen visade att det inte föreligger vare sig bedrägeri eller något annat brott. Därutöver anser kommunen att Systemteknik krävt betalning i strid med ramavtalen.

Förbiseende
Kommunen gör i första hand gällande att betalning skett av förbiseende. I klartext betyder det att kommunen medger att kontrollsystemet är så bristfälligt att dryga tre miljoner kronor felaktigt kan betalas ut av förbiseende.

Vilseledande
I andra hand gör kommunen gällande att Systemteknik genom vilseledande (bedrägeri) förmått kommunen att erlägga betalning. I klartext betyder det att kommunen anser att dess personal är inkompetent och inte förmår att kontrollera att rätt underlag ingår i en faktura.

Avsteg från ramavtal
Kommunen bestrider att kommunen gjort avsteg från ramavtalen trots att kommunanställda i polisförhör medgett att så varit fallet och att de flesta jobben utförts till fast pris. Vidare uppger kommunen att de som fattat beslut vare sig haft behörighet eller befogenhet att göra avsteg från ramavtalen. Även det visar på kommunens bristfälliga organisation och kontroll. Brister som har påpekats av revisionen i rapporter 2008 och 2011.

 Granskning av fakturor
FlodaNyheter har ännu inte tagit del av kommunens kommentarer till de ca 1200 granskade fakturorna. Det kan ske först efter det att tingsrätten skannat det omfattande materialet.

Tingsrätten avgör
Tolkningen av ramavtalen är upp till tingsrätten eller eventuell medlingsman att göra. Besvärande för kommunen är att samtliga arbeten och fakturor granskats och godkänts.

Länk: Kommunens inlaga

 

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. ”Kommunen ger sig själv dryga böter
   Publicerad: 16 maj, 2018 kl 08:30 | Uppdaterad: 16 maj, 2018 kl 08:31.
   Politikerna i Lerums kommuns miljö- och byggnadsnämnd har beslutat att Lerums kommun ska betala 328 510 kronor i böter för att ha påbörjat arbete utan startbesked.” (Citat Lerums tidning.)

   – Ovanstående är endast småpengar, bara att betala!
   De stora slös-kulorna ligger just nu i ”Systemteknik-affären”. De flesta, Kreti och Pleti, tror sannolikt att Kommunen vet vad de gör, vi som är insatta vet att det är tvärtom.
   Notera speciellt vad en stor skattebetalare sa i en insändare:
   ”Det är inte roligt att vara skattebetalare i Lerums kommun och betala för den här märkliga charaden där kommunen försöker dölja sina egna bristfälligheter och slappheter i beställarorganisationen genom att hänga ut motparten och felaktigt utmåla honom som en skurk.”

   – Två högavlönade special-jurister sam en normal-avlönad Kommun-jurist kostar totalt en ofantlig summa som inte kan redovisas. Det är ju dessutom fler Kommunpajjsare inblandade vars tid går till spillo.

   – När skall Kommundirektören sätta stopp för detta?
   (Han vet sannolikt att ett sådant beslut är slutet för honom själv.)

   Hälsar Pajjsaren

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *