måndag , 3 september 2018

KomIn är bäst i Sverige

KomIn bäst i Sverige.

Samhällsvägledarna Bo Lindqvist, Yvonne Sjöberg och Stefan Larsson.

KOMMUNALT Enligt SKL:s årliga undersökning är Lerums Medborgarkontor KomIn bäst i Sverige när det gäller invånarnas möjlighet att få direkt svar på enkla frågor i telefon.
-Det känns jättekul för oss att få det här som kvitto på vad vi gör, säger Stefan Larsson.
Han är en av tre heltidsanställda samhällsvägledare på medborgarkontoret, som tillsammans med kollegorna Bo Linqvist, Yvonne Sjöberg och deltidsarbetaren Daniel Brusk ser till att medborgarna i Lerum får så smidig service som möjligt.
Det de är bäst i Sverige på är alltså att ge bra, informativa svar på telefonfrågor från medborgarna i kommunala spörsmål.
-Man kan säga att vi är förvaltningens förlängda arm samtidigt som vi är invånarnas stöd i kontakt med förvaltningen, förklarar Stefan Larsson.
KomIn är inte någon telefonväxel – växeln har ett eget telefonnummer – utan snarare en sluss mellan medborgare och kommun.
-Det ska vara en väg in, betonar Yvonne Sjöberg.
Enkla frågor besvarar samhällsvägledarna genast om de kan, annars hjälper de personen som ringer att söka svar på sin fråga eller att komma till rätt person i förvaltningen.
Folk ringer om stort och smått, men de allra vanligaste frågorna rör byggnation av olika slag.
-Samhällsbyggnadsfrågor är störst. Det kan gälla bygglov, kartor, som till exempel mäklare som vill ha planlösning på villor som ska säljas. Frågor om Hultets återvinningsstation eller vattenprover är också vanliga, säger Bo Lindqvist.

Föregångare
När KomIn öppnade i januari 1998 var Lerum tidigt ute med den här typen av service. En av dem som var med och byggde upp medborgarkontoret var FlodaNyheter.se’s nuvarande chefredaktör Lennart Lauenstein:
-Öppningen föregicks av en stor undersökning av hela förvaltningen som började redan våren -97, berättar han.
En stor undersökning har även gjorts på uppdrag av SKL inför den aktuella rankningen av medborgarservice i KKiK (som står för Kommuners kvalitet i korthet).
-De har ringt hit anonymt under hela hösten och testat oss, berättar Bo Lindqvist.
Nu droppar hyllningarna in från kollegor, och chefen har uppvaktat KomIn-gänget med tårta.

Efter som­ma­ren ska KomIn påbörja sitt arbete med att uppgradera medborgarkontoret till ett kundcenter och utöka sin ser­vice till Lerums­borna. Lerums kundcenter ska sjösättas sommaren 2016 enligt planerna.
– Vi ska få fler upp­gif­ter från sek­to­rerna och där­med behöver vi stärka vår kom­pe­tens.Därför kommer vi efterhand att utöka personalstyrkan i KomIn, berät­tar Yvonne Sjöberg.

Läs mer om Lerum i kommunundersökningen: HÄR

Läs hela rapporten: skl-resultatrapport-KKiK-2014-slutversion-2015-02-10

TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *