torsdag , 30 augusti 2018

Inget vite och ingen stupstock.

Alingsås tingsrätt har nu beslutat i vitesfrågan och  och om Systemtekniks begäran att kommunen skall ange skälen till att inte betala Systemtekniks fordran.

Systemtekniks yrkande om att Lerums kommun ska föreläggas att slutligen bestämma sin talan inom viss tid enligt 42 kap. 15 § rättegångsbalken lämnas utan bifall.

Lerums kommuns yrkande om vite som ska gå i omedelbar verkställighet lämnas utan bifall.

Skäl för beslutet
Tingsrätten finner för tillfället inte att det sätt Lerums kommun har fört sin talan i målet nu påkallar att Lerums kommun föreläggs att slutligen bestämma sin talan enligt 42 kap. 15 § rättegångsbalken (
så kallat stupstocksföreläggande, red anm). Systemtekniks yrkande om detta ska därför lämnas utan bifall.

Frågan om vite som ska gå i omedelbar verkställighet och frågan om editionsförhör

Det av Systemteknik ingivna editionsmaterialet är synnerligen omfattande och avser ett trettiotal aktbilagor. Tingsrätten finner med hänsyn till omständigheterna att frågan om Systemteknik, som i egenskap av kärande är part i målet, har efterkommit editionsföreläggandet av den 10 juni 2016 får prövas med eventuell tillämpning av 35 kap. 4 § rättegångsbalken. Lerums kommuns yrkande om vite som ska gå i omedelbar verkställighet lämnas därför utan bifall. Mot bakgrund av tingsrättens bedömning i vitesfrågan så ska även Lerums kommuns yrkande om särskilda editionsförhör lämnas utan bifall. Det står dock parterna fritt att inför huvudförhandling i målet åberopa den muntliga bevisning som de önskar.

Parterna erinras om att de i föreläggande av den 16 mars 2018 har förelagts att senast den 4 april 2018 komma in med yttrande i frågan om medlare, se aktbilaga 187.

Skriv ut
Dela artikeln!

  2 kommentarer

  1. I allt väsentligt ett typiskt beslut från domstol. Det båda stridstupparna fick ”nej” och motiven är balanserade.

   Så brukar en rättegång slingra sig fram i snigelfart och åt båda håll.

   Allt på skattebetalarnas bekostnad (både kommunalskatt för advokater, statsskatt för domstolarna och kanske på slutet för att betala en konkursförvaltare åt Systemteknik samt lönegaranti för de som blir utan jobb!)

   Om kommunen – och Systemteknik – snabbt och uppriktigt tog sig till de verkliga tvistefrågorna och att målet kunde dömas av, vore mycket vunnet!

   Det måste vara ett särskilt ansvar på en kommun att driva ett mål framåt och att lita på våra rådmän och lagmän!

  2. Christer Harling

   Lerums kommuns ovilja och segdragna agerande när det gäller att verkligen visa sina påstådda motfordringar i målet
   Systemteknik AB ./. Lerums kommun har sedan länge passerat anständighetens gränser.

   Kommunens agerande påminner starkt om en falskspelare som påstår sig sitta med ” full hand” men i verkligheten
   bara har lankor.

   Olustigt att vara företagare och skattebetalare i en kommun som agerar på detta sätt.

   Floda den 20 mars 2018
   Christer Harling

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *