onsdag , 13 mars 2019

Ingen camping till sommaren

Det är högst troligt att Lerums kommun inte kommer att ha någon Camping i sommar. Arrendeavtalet mellan Aspen Camping AB och Lerums kommun löper ut 30 juni 2019. Den 21 maj 2018 sades avtalet upp och nuvarande arrendator samt kommunen undertecknade ett uppsägningsavtal. I nuläget finns inte heller någon ny arrendator eftersom ingen anmält intresse av att ta över campingen.

Nedmonteringen av Aspen Camping är redan igång. De båda arrendatorerna, Matti Tiks och Magnus Björklund ser nu hur 25 års livsverk håller på att ta slut.

Tjänstekoncession
Det står klart efter det att tiden för en ny upphandling gått ut. En upphandling som är en tjänstekoncession. Det innebär att kommunen, till skillnad från tidigare, ställer krav på verksamheten och de krav på miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga villkor som kan anses motiverade.”Marknaden har sagt sitt, eftersom ingen lämnat något anbud,” säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef på Lerums Kommun.

Inga anbud
Hon påpekar dock att kommunen hade välkomnat om de nuvarande arrendatorerna hade kommit in med ett anbud, men så har inte skett.

Matti Tiks och Magnus Björklund som drivit Aspen Camping AB, ACAB,  i 25 år skriver i ett mejl adresserat till politikerna i Lerums kommun:

”ACAB lämnade inget anbud bland annat på grund av att tjänstekoncessionen är orealistisk med hänsyn till alla krav som ställs på en arrendator till marken, ett slavkontrakt som ingen arrendator skulle kunna godta, vilket också visade sig i att ingen lämnade anbud.”

Åsa Qvist Ek håller inte med om att det är ett slavkontrakt. Hon säger att kommunen vill behålla och utveckla campingen, men samtidigt ha en dialog med den som arrenderar marken:

”Vi vill ha ett större samarbete och utveckla campingen till en modernare sådan. Problemet med campingen är att området är ganska litet med strandskydd. Men där finns en möjlighet att utöka om Länsstyrelsen kan ge dispens från strandskyddet mot sjön Aspen.”

Livsverk
Aspen Camping är Matti Tiks och Magnus Björklunds livsverk. När de för 25 år sedan arrenderade marken var det ingen som egentligen trodde att deras idé om en camping skulle kunna förverkligas. Området ligger mellan motorvägen, järnvägen och sjön Aspen.

”Men vi har visat att det gick. Campingen är trestjärnig och gästnätterna har ökat hela tiden. Campingen är viktig för turismen, arbetstillfällen för skolungdom och mervärdet för handel och service i Lerum, påpekar de två ägarna och har nu gett ett bud till kommunen om att få köpa marken.

Avveckling
De skriver i sitt mejl till kommunen:
”Vi kommer att fortsätta vår avveckling som vi redan påbörjat om inte detta bud antas snarast och att ett skriftligt svar med beslut om majoritet finns i kommunstyrelsen om en försäljning är klart senast 2019-03-20. För vår del är  ”point of no return” redan passerad och vi kan inte vänta längre än ovanstående datum. Om inte Lerums kommun vill förhandla om detta blir konsekvensen att Lerums kommun står utan camping 2019 – 06 -30 och har därmed fastigheten Almekärr 3:40 som det såg ut 1994. Det vill säga en ängsmark utan ekonomiskt värde så som det var då ACAB fick arrende på fastigheten på 25 år.”

Åsa Qvist Ek svarar att om det ska bli en förhandling är det upp till politikerna att besluta.

Åsa Qvist Ek har erbjudit ägarna till Camping att de kunde fortsätta ytterligare tre månader fram till och med september månads slut. Men ägarna har avvisat detta och ser det som ett hån.

”Att vi ser det som ett hån är att säsongen redan är över för vår del. Vi har inte kunnat boka in stugor eller säsongscampare eftersom det redan är för sent. Kommunen har redan tvingat bort de vi har. De måste vara borta senast 30 juni. Handläggningen från kommunens sida har varit för långsam. De förstår inte hur företag jobbar,” säger Matti Tiks.

Ägarna anser också att kommunikationen mellan kommunen och dem har varit undermålig.
Åsa Qvist Ek säger att hon har fört kontinuerliga samtal med Campingens ägare:
”Jag tycker att det är jättetråkigt att de är besvikna. Det gör mig uppriktigt ledsen.”

Text: Helene Bergman
[email protected]

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *