tisdag , 5 mars 2019

Hot mot media

Länkar

Göteborgs universitet:
Journalisternas trygghetsundersökning

Tidningsutgivarna:
Hat och hot mot journalister

Den oberoende Radio pE20 i Lerum är en viktig röst i lokalsamhället. En oberoende röst vi alla måste värna om. När stationschefen Jennie Karlberg därför utsätts för påtryckningar och/eller hot från utomstående att plocka bort planerade inslag innebär det också att den fria journalistiken i det demokratiska samhället är hotad. Jennie Karlberg är dock inte ensam om att i sin yrkesroll bli hotad.

Enligt Journalisternas trygghetsundersökning utförd av Göteborgs Universitet har cirka sex av tio, 58 procent, av journalisterna någon gång utsatts för hot, trakasserier och våld i sin yrkesroll.

Så här skriver Tidningsutgivarna i Medier i Sverige:
”Trygghetsundersökningens resultat visar också att drygt var fjärde utsatt journalist undvikit att bevaka ett visst ämne eller fråga på grund av hoten och hatet. 22 procent har någon gång undvikit att bevaka en viss individ eller grupp. Det finns alltså en viss tendens till att enskilda personers eller gruppers våld och hot påverkar och leder till självcensur.”

Och detta var vad som kanske  hände när Jennie Karlberg, stationschef på Radio pE20, för några veckor sedan bestämde sig för att stoppa det planerade inslaget med Katerina Janouch, erkänd författare och opinionsbildare.

Katerina Janouch

Orsaken var att lyssnare hörde av sig och tyckte att Katerina Janouch har fel åsikter. Och Jennie Karlberg föll för påtryckningarna. När Floda Nyheter ringer upp Jennie vill hon inte prata om det som hänt. Hon vill istället gå vidare.

Men i och med att Katerina stoppades av Jennie Karlberg med motivation att Radio pE20 är opolitisk tog Jennie, kanske omedvetet, politisk ställning.

”Hon föll för påtryckningar från vänsterhåll. Det är mycket allvarligt. Många av nykomlingarna i mediebranschen som är där för att tjäna pengar, saknar den publicistiska kompassen och det journalistiska hantverket. De faller lätt för påtryckningar och urholkar därmed förtroendet för media,” säger Katerina Janouch.

Nu skulle Katerina Janouch inte ens tala om politik, utan om sex -och samlevnad i Radio pE20. Men som Katerina själv säger:
”Jag har blivit en politisk outcast i Sverige. Trots att jag aldrig gjort något brottsligt eller straffats.”
Katerina Janouch har givit ut ett 70-tal böcker, såväl skönlitteratur, fackböcker som barnböcker.
”Särskilt mina barnböcker har jättestor utlåning på biblioteken, men numera blir jag inte ens inbjuden för att tala om dem på biblioteken.”

Enligt Katerina gick hon på myten om det öppna och toleranta Sverige. Ett Sverige som satte yttrande – och åsiktsfriheten i högsätet. Att Sverige var en demokrati där också de som kritiserade staten skulle försvaras:

”Jag var naiv. Jag trodde att jag kunde tala klarspråk utan att linda in. Jag trodde att det goda skulle segra mot det onda. Jag var övertygad om att man inte kunde straffas för sina åsikters skull i Sverige. Men det kan man. I Sverige straffas man indirekt. Här sker inga offentliga rättegångar, istället tystas systemkritiker genom att osynliggöras, att inte längre få några uppdrag. Här tystas vi genom ett osynligt yrkesförbud. Här tystas vi genom att grupper, såsom #jag är här, får agera helt fritt, stick i stäv med vår yttrandefrihetsgrundlag.”

Katerina fortsätter med att förklara:
”Jag har straffats för att jag uttryckt åsikter som går stick i stäv med En Åsiktsstaten.”
Katerina Janouch håller med om att hennes åsikter ibland stämmer överens med högerkrafternas åsikter.
”Men det är utanför min kontroll. Jag står upp för mig själv och mina åsikter. Jag behöver inte stötta mig på andra. Jag utnyttjar min grundlagsfästa yttrande – och åsiktsfrihet.”

Katerina är judinna och hennes föräldrar flydde från det kommunistiska Tjeckoslovakien efter politisk förföljelse.
”Hur skulle jag kunna solidarisera mig med människor som vill döda mig för att jag är judinna.”

Hon avskyr extremism av alla de slag och av alla typer. Höger, vänster eller religiös, såsom islam. Hon står för sina åsikter på ett rakt och tydligt sätt och säger att:
”Jag anser att nationalstaten först och främst ska ta hand om sina medborgare. De som betalar skatt och på andra sätt bidrar till nationalstatens överlevnad och välbefinnande. Jag tycker att ett lands väl och ve handlar om de som bor där. Du ger inte andra barn mat och låter dina egna svälta. Dessa tankar och känslor är fullt naturliga.”

Katerina poängterar att det som nu sker är att människor som har avvikande åsikter mot de som är godkända tystas. Rädslan för repressalier sprider sig allt längre ner i samhällskroppen – till och med till en liten närradiostation i Lerum.
”Det finns krafter och rörelser i vårt land som vill skada vår demokrati.”

Katerina Janouch menar att de som uttalar att vår demokrati är i fara får betala ett pris:
”Ja vi får betala ett högt pris såväl professionellt som ekonomiskt. Men för vissa av oss finns ingen annan väg att gå!”

Tidningsutgivarna (TU) skriver också:
”Tendensen till självcensur är oroväckande. Inte minst för att den lokala tidningen många gånger är den enda som granskar kommunens politiker, näringslivet och de religiösa samfunden. Försvinner lokaltidningens rapportering, försvinner den enda oberoende granskningen. Och tystnad är många gånger det hotarna och hatarna vill uppnå.”

Floda Nyheter har inte fått någon bekräftelse från Jennie Karlberg att hot ligger bakom Radio pE20:s självcensur. Någon polisanmälan har inte gjorts.

Så här skrev Voltaire:
”Jag avskyr din åsikt, men jag är beredd att offra mitt liv för din rätt att slåss för den.”

Helene Bergman
[email protected]

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    En kommentar

    1. Det är välkänt att Katerina Janouch är en omstridd person med obehagliga alarmistiska åsikter. Hon är hyllad av internettrollen i den bruna delen av den politiska skalan och det är obegripligt att någon som arbetar i media kunnat missa detta. Ett tolerant och demokratiskt samhälle har ingen skyldighet att upplåta utrymme för antidemokratiska och intoleranta personer. Bra beslut av radio E20. Hade varit bättre om haft bättre koll innan hon ens tillfrågades.​

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *