måndag , 17 september 2018

Högsta miljöklass i Gråbo

Gråbo Trophy lockade som vanligt många besökare.

Gråbo Trophy 2018

”Vi hade ca 3000 betalande besökare som fick se 155 lastbilar”, säger Henrik Wäverstam.
Därutöver var det 15 företag som visade sina produkter – däribland Volvo Truck.

Rigorösa säkerhetsbestämmelser
Lastbilarna, som är pedantiskt skötta, har alla högsta miljöklass – Euro VI. Men för alla eventualiteters skull är säkerhetsbestämmelserna rigorösa eftersom grusgropen är en vattentäkt. Alla lastbilar kontrolleras för läckage vid inpassering, under motor och växellåda finns en skyddande duk. Saneringskunniga funktionärer och container med saneringsutrustning finns på plats. Även räddningstjänsten var närvarande.

Viktig inkomstkälla för Lekstorps IF
Lekstorps IF står för försäljning av förtäring. En viktig inkomstkälla som ger föreningen ett extra tillskott på runt 80 000 kronor. I år tillkom dessutom uthyrning av parkeringsplatser på den yta vid Lekstorpsvallen som medskapandegruppen låtit iordningsställa.

Nya parkeringen

Framtiden
Förra året sa kommunen nej till evenemanget. Beslutet togs av tjänstemän utan kontakt med den politiska nivån. Det senaste evenemanget föregicks av många turer med den kommunala förvaltningen. Medskapandegruppen i Gråbo tog tidigt under året kontakt med kommunen för att förhöra sig om möjligheten att i år använda grusgropen i Gråbo för evenemanget Gråbo Trophy. Först blev de blankt nej från tjänstemännen. Men efter kontakt med politiska företrädare fick tjänstemännen backa. Enligt besked från tjänstemannanivå är det sista gången som Gråbo Trophy får vara i grusgropen.

Många turer
In i det sista var det oklart om det skulle bli något event. Medskapandegruppen godkändes inte som avtalspart och först den 31 augusti – två veckor innan eventet – presenterade kommunen ett avtalsförslag, med besked att om avtalet inte accepterades skulle kommunen inte medverka till att polisen beviljade tillstånd. Om Gråbo Trophy inte skrivit på hade evenemanget fått ställas in. Hur det blir nästa år återstår att se.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *