torsdag , 30 augusti 2018

Historiskt maktskifte i Lerum

Drygt fyrtio år av moderat styre i Lerums kommun är brutet. Idag presenterades en ny majoritet skapad av S, MP, FP och C, som tillsammans får 28 mandat i fullmäktige.

Dessa fyra partier inför också från årsskiftet en ny politisk organisation som innebär ytterligare tre kommunalråd. C, MP och FP får varsitt kommunalråd på 50 procent som ska finansieras genom befintliga medel, till exempel arvoden för andra uppdrag inom politiken.

Att införa de tre nya kommunalråden förnekas ha varit något krav från samarbetspartierna – anledningen sägs istället vara att få bukt med den maktkoncentration inom kommunstyrelsen som kritiserats under en tid.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd blir en socialdemokrat som ska väljas på ett kommande medlemsmöte. Troligen blir det då Dennis Jeryd som får axla detta heltidsuppdrag. Oppositionsrådet, också det ett heltidsuppdrag, blir Henrik Ripas (M) åtagande.

-Oppositionsrådet har en viktig roll, betonade Dennis Jeryd som själv haft denna befattning under ett antal år.

En valteknisk överenskommelse är också gjord med KD som får en ersättarplats i kommunstyrelsen.

INGET ENKELT BESLUT

Under måndagskvällens presskonferens i Tingshuset klargjorde den nya majoriteten att det inte varit något enkelt eller självklart beslut för dem att samarbeta.

-Det har varit många och långa förhandlingar där vi gått igenom våra respektive ståndpunkter, fråga för fråga, sa Dennis Jeryd.

Rutger Fridholm (MP) lyfte fram en fråga där alla fyra varit särskilt överens och det är satsningen på förskolan och skolan.

Men någon skattehöjning blir det inte nästa år, trots att både S och MP hotade att höja densamma före valet. Dels är riksdagsbudgeten och statsbidragen inte fastställda ännu, dels ser det inte ut att behövas med det överskott som tycks bli årets resultat menar de.

-Att höja skatten är inget självändamål, påpekade Fridholm.

Helena Gellerman (FP) och Eva Andersson (C) sa å andra sidan att de kunde tänka sig vissa riktade skattehöjningar i framtiden, om det skulle bli nödvändigt.

Beträffande LOV, lagen om valfrihet inom vården, har partierna enats om att ha valfriheten med privata alternativ kvar, men att stärka uppföljning och kvalitetskontroll både vad gäller privat och kommunal verksamhet.

OLIKA OMRÅDEN

De tre nya kommunalråden – som också ska vara ledamöter i kommunstyrelsen – kommer att arbeta mot olika sektorer. C ansvarar för stöd och omsorg, FP lärande och MP samhällssektorn. Till dem kommer att kopplas lika många utskott. Några pengar likt de gamla nämnderna kommer dock inte att delas ut.

-Det ska bli tydligare ansvar mellan förvaltning och politik, och ett större medborgarinflytande, hoppas Eva Andersson (C).

Partierna i den nya majoriteten är medvetna om att koalitionen står inför utmaningar under de kommande fyra åren. För att förekomma eventuella ”regeringskriser” har de upprättat förhållningsregler och ska utse en särskild ”krångelgrupp” med två medlemmar från varje parti, som kan konsulteras vid svårlösta meningsskiljaktigheter.

Men grundinställningen hos de fyra är att samarbetet ska fungera och att en majoritet krävs för handlingskraft i kommunen.

-Ni får åtminstone ge oss en chans, sa Eva Andersson.

TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN

Mandatfördelning Lerums kommun efter valet 2014:

13, FP 5, C 4, KD 2, S 13, VMP 6, SD 5.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *