fredag , 18 januari 2019

Gråbo entréer – ett lyft

Före röjning

Efter röjning

Medskapandegruppen har varit aktiv under året – något som ingen kunnat undgå att märka. Det är inte bara eventen på torget som har synts. Mest iögonfallande är uppsnyggningen av infarterna till Gråbo. Det är arbetsgruppen Gråbo entréer som stått för denna aktivitet under ledning av Anders Rockmyr, Hans Hellberg, Hans Amberntsson och inte minst  lanndskapsarkitektenm Göran Berg. En Lerumsföretagare har möjliggjort projektet genom att förskottera betalningarna i väntan på kommunens finansiering.

Röjningsarbetet har utförts av tre nyanlända.

Detta har gruppen utfört

De har röjt mellan de tre rondellerna och nu senast vid Stora Lundby kyrka. En eventparkering har iordningställts. En parkering som även visat sig vara utmärkt parkerings- och omlastningsplats för tunga fordon.

Kraftledningsgatorna röjda och iordningställda för bete. Ko med kalv och tre får har fortsatt att hålla rent under kraftledningarna. Och förhoppningningsvis kommer ekarna vid kyrkan att få sin belysning till jul.

Röjningen utmed Stora Lundby kyrka har skett i samverkan med Stora Lundby församling. I god tid innan jul kommer ekar runt kyrkan att belysas.

Sabema borta
Den observante gråbobon har säkert noterat att det inte längre står Sabema på trafikverkets vägskyltar. Efter påtryckningar från medskapandegruppen har skyltarna ändrats. Noteras bör att Sabema 2004 bytte namn till Jehander. Det har tagit 14 år att få bort Sabema från Trafikverkets skyltar.

Fortsatt arbete
Arbetsgruppen Gråbo entréer kommer att fortsätta sitt arbete under kommande år.  Vid medskapandegruppens kommande möte kommer de fortsatta planerna att presenteras. Bland annat kommer det att sättas upp ett antal nya skyltar för att snygga till samt göra det lättare för besökare att hitta.

Text: Lennart Lauenstein

Bild: Lennart Lauenstein och Anders Rockmyr

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    En kommentar

    1. Roligt att någon arbetar för att förbättra utseendet i Gråbo.

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *