torsdag , 14 mars 2019

Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunens personal

Sveriges kommuner och landsting har i dagarna publicerat sjukfrånvaron i procent av heltid bland kommunal personal under 2018.

Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen i Lerums kommun. Sjukfrånvaron är mätt i procent av sammanlagd arbetstid.

I tabellerna nedan visas Lerums kommun  i jämförelse med 278 av 290 kommuner i riket. Det är endast tre kommuner som har högre total sjukfrånvaro än Lerums kommun. Tolv kommuner deltar inte i undersökningen. Dessutom visas Försäkringskassans redovisning av sjuktal och ohälsotal

Det kan konstateras att Lerumsborna totalt sätt är friska (se ohälsotal nedan) men att det är ett högt uttag av sjukpenning. Alarmerande är att sjukfrånvaron bland kommunal personal är fortsatt hög.

Total sjukfrånvaro (KÄLLA: SKL)

1. Strängnäs kommun 9,7 56,4 10,5 6,4 7,0 8,9 11,2
2. Borlänge kommun 9,5 50,7 10,6 6,0 9,9 9,6 9,3
3. Dorotea kommun 9,4 63,7 10,0 7,5 8,8 8,4 10,4
4. Lerums kommun 9,2 63,0 10,3 5,3 6,3 8,8 10,

Lägst sjukfrånvaro har Simrishamns kommun med 4,0 %.

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år eller äldre (KÄLLA: SKL)

1. Strängnäs kommun 9,7 56,4 10,5 6,4 7,0 8,9 11,2
2. Arjeplogs kommun 8,2 48,1 9,2 5,4 9,2 4,7 10,8
3. Lerums kommun 9,2 63,0 10,3 5,3 6,3 8,8 10,7

 

Sjukfrånvaron i ålder gruppen 30 – 49 år (KÄLLA: SKL)

1. Borlänge kommun 9,5 50,7 10,6 6,0 9,9 9,6 9,3
2. Oxelösunds kommun 9,1 44,5 10,1 5,4 8,9 9,0 9,9
3. Strängnäs kommun 9,7 56,4 10,5 6,4 7,0 8,9 11,2
4. Ydre kommun 7,6 45,8 9,1 2,2 6,6 8,9 7,0
5. Åsele kommun 8,1 48,0 8,6 6,8 8,8 8,9 7,3
6 Lerums kommun 9,2 63,0 10,3 5,3 6,3 8,8 10,7

 

Sjukfrånvaron 29 år eller yngre (KÄLLA: SKL)

I den här gruppen är det 30 kommuner i riket med högre sjukfrånvaro än i Lerums kommun.

Sjuktalet. (KÄLLA: FK)
Antal utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år.

1. Malå 18,5
2. Hagfors 17,6
3. Storuman 17,5
4. Vännäs 16,9
5. Arvika 16,5
6. Lycksele 16,5
7. Gullspång 16,4
8. Heby 16,3
9. Lerum 16,2
290. Danderyd 6,1
   

 

Ohälsotale(KÄLLA: SKL)
Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag.

1.     Ljusnarsberg 44,1
230.  Lerum 24,4
290.  Danderyd 11,2

 

Text: Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *