måndag , 12 februari 2018

Företagsklimatet

Lerums kommun

Svenskt näringsliv har presenterat enkätresultatet för 2017. 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Om du går in på www.foretagsklimat.se kan du se resultatet för olika kommuner.

För Lerums kommuns del visar svaren på ett trendbrott och att kommunen är på rätt väg. Enkäten visar på en förbättring inom flertalet områden. Men det enda område där kommunen ligger över riksgenomsnittet är tillämpningen av lagar och regler. Inom alla områden ligger Lerums kommun långt efter grannkommunen Partille.
Har du övervägt att flytta företaget?
Ja:
Riket 19 %
Lerum 24 %
Partille 15 %

Sammanfattande omdöme företagsklimatet.
Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre

Riket 3,36
Lerum 3,03 (2016 2,83 – en klar uppgång).
Partille 3,83

Hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande på en skal 1 – 6:

Riket 3,37
Lerum 3,15 (2016 2,96 – en klar uppgång)
Partille 3,84

Hur företagarna upplever kommunala tjänstemäns attityder till företagande på en skala 1 – 6:

Riket 3,26
Lerum 2,9 (2016 2,77)
Partille 3,42

Kommunens service till företagen.
Riket 3,06
Lerum 2,82 (2016 2,66)
Partille 3,4

Tillämpning av lagar och regler:

Riket 3,18
Lerum 3,25 (2016 2,87)
Partille 3,71

Kommunens upphandling

Riket 2,66
Lerum 2,48  (2016 2,4 och 2015 2,16)
Partille 2,91

Dialog med företag

Riket 3,09
Lerum 2,88 (2016 2,62)
Partille 3,45

Information till företag

Riket 3,03
Lerum 2,7
Partille 3,24

Känner du att du har kunskap om hur kommunen arbetar för att förbättra företagsklimatet?

Ja, i hög grad:
Riket 8 %
Lerum 3 %
Partille 2,7

Ja, till viss del:
Riket 47 %
Lerum 37 %
Partille 49

Nej, inte alls:
Riket 34 %
Lerum 48 %
Partille 32

Områden som företagarna önskar att kommunen prioriterar – fler bostäder, mer byggbar mark, snabbare handläggningstider.

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *