torsdag , 30 augusti 2018

För dyrt med Flexlinje i Tollered

TOLLERED Byalaget har träffat kommunalråden i Lerum för att diskutera önskemålet om bättre kollektivtrafik.
Tollereds Byalag, representerad av Malin Bergander (ordförande) och Lars Åke Rosenqvist, träffade fredagen den 20 mars kommunalråden i Lerums kommun – Dennis Jeryd (S), Rutger Fridholm (MP), Lill Janson (FP) och Eva Andersson (C)
Orsaken till mötet var att Tollereds Byalag tillskrivit kommunstyrelsen med en begäran om att Flexlinjen i Lerums kommun skulle utökas till att även innefatta Tollered. Kommunalråden hade då svarat på skrivelsen genom att inbjuda Byalaget till samtal i frågan.

Anteckningarna som följer är Lars Åkes egna minnesanteckningar från mötet och inte något justerat protokoll eller liknande. Kommunalråden förkortas K och Tollereds Byalag TB.

Flexlinjen
K menade att kostnaden för att utöka Flexlinjen till Tollered skulle vara i storleksordningen en miljon kronor om året. Följdfrågan blev hur många som skulle komma att använda sig av den. TB skall göra en undersökning och återkommer.
K säger nej till utökad Flexlinje i dagsläget – skälet som K ger är att kostnaden är för hög.
K framförde att ett alternativ skulle kunna vara att lätta på reglerna för Färdtjänst för boende i exempelvis Tollered.

Övrig linjetrafik: Anbud har antagits, men överklagats. Kanske att allt kan vara klart till december 2015, men det är långt ifrån säkert. Det kan dröja innan överklagandet är hanterat, och förändringarna genomförda

Anropsstyrd linjetrafik
I upphandlingen är anropsstyrd linjetrafik beställd. Det innebär att det går ett antal busslinjer – fler än idag – mellan till exempelvis Tollered och Floda. Men är linjen/turlistan en anropsstyrd linje, betyder det att bussen enbart går, om någon ringer och säger att man vill åka med. Anropsstyrd linjetrafik kommer inte att gälla den vanliga morgon- och kvällstrafiken, men kan innebära en förbättring för resenärer mitt på dagen, eller senare på kvällen och helger. Fler turer alltså, men bussen går enbart om någon ringt och sagt att man vill följa med.

Direktbuss Tollered-Göteborg
Ny snabb-buss som skall trafikera Ingared, Tollered, Floda (vid motorvägen) för att sedan åka direkt till Göteborg, finns med i upphandlingen för Västtrafik.

Övrigt som avhandlades
* Kommunstyrelsen har beslutat att det skall göras en detaljplan för området bakom Vassarskogen. Det är första steget i att planera för byggande.
* TB informerade K om Byalagets verksamhet, Team Tollered, Öppen förskola på ideell basis, Stallbackens ideella verksamhet med öppet fyra gånger i veckan, m.m.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Tollereds Byalag blev väl mottagna av kommunalråden, som var genuint intresserade av Tollered och vad som händer i samhället. I sakfrågan – om utökad Flexlinje – kan vi konstatera att vi fick nej.
Men Byalaget tar upp frågan igen, när vi har undersökt hur många som kan tänkas använda sig av tjänsten och vad kostnaden skulle bli.

Tollereds Byalag genom Lars Åke Rosenqvist

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *