tisdag , 4 december 2018

Eva Bamberg – minnesord

 

 

Eva Bamberg

Eva Bamberg, har avlidit vid 61 års ålder. Hon efterlämnar två barn med familjer, släkt och en stor vänkrets.

Efter en lång och framgångsrik karriär på ABB i Västerås och en längre sjukskrivningsperiod bytte Eva inriktning. 2010  kom hon till Göteborg och Vrångö, 2010 för att delta i ett lokalt utvecklingsprojekt inriktat på att utveckla hamnen och affären. Evas unika kompetenser förstärkte det pågående arbetet, som var inriktat på  samverkan och att skapa nya strukturer med nya mötesformer och delaktighet för alla boende på ön.

Eva hade en sällsynt förmåga att bygga kontaktnät och hitta kompetenta personer som sysslade med lokal utveckling och hon byggde upp ett kontaktnät med stadsdelsnämnden, kommunen och Västra Götalandsregionen. Det ledde till att Vrångö

kom i kontakt med och kom att ingå i glesbygdsprojektet ”Samverkan Sävelångsbygden”, som utvecklades till lokal samverkan i Floda samhälle, ”Floda BID”. Stadsdelsnämnden i Älvsborg, Göteborg, övertygades om samarbetet med Floda våren 2011. Liksom stadsdelen Västra Göteborg.

Som projektledare etablerade Eva kontakter med Västra Götalands regionen och deltog i nationella erfarenhetsutbyten på departementsnivå mellan kommuner och regioner.

Resor till BID-samverkansorganisationer i New York och Skottland genomfördes tillsammans med Svensk Handels representation i syfte att förstå samverkanseffekter i ett lokalt utvecklingsprogram anpassat för svensk landsbygd. Handlingsplaner och handbok anpassad till våra förhållanden blev Evas slutliga insats som en modell för glesbygdskommuner i Sverige under varumärket  ”BID Sweden”.

BID – Business Improvement District – är ett arbetssätt där fastighetsägare, handeln och kommun samverkar i det lokala arbetet med samhällsutveckling.

Eva kom till Floda 2011 och skapade en glad engagerande atmosfär i vårt gemensamma utvecklingsprojekt. Hon bosatte sig i kommunen, i Tollered för att finnas mitt i sitt verksamhetsområde.

Hennes genomförande skapade nyfikenhet hos både handel och myndigheter, och gjorde Floda BID till bärare av den för så många helt nya modellen av lokal samverkan i ett lokalsamhälle. Många kommuner fick vid sina besök i Floda del av Evas entusiasm och kunskaper med att strukturera och undervisa om BID-verksamheten. Eva skrev en handbok som kom att användas i arbetat med att sprida kunskapen om arbetssättet BID, Hon var en hederlig person med en fantastisk förmåga att knyta kontakter, entusiasmera och generöst dela med sig och se nya öppningar.

Efter att ha slutfört sitt projektuppdrag fortsatte Eva sitt engagemang för en god samhällsutveckling med samverkan mellan Göteborgs skärgårdsöar.

Eva drabbades av sin cansersjukdom som de sista åren tärde hennes krafter. Vi som fick träffa henne under denna period fick, trots hennes kamp, ändå del av hennes skratt och glädje. Glädjen över att få bli mormor blev hennes starka identitet de sista åren då hon valde att flytta tillbaka till sin hembygd med barn och barnbarn.

Uppgiften om Evas bortgång i sin svåra sjukdom skapar ett tomrum och saknad för alla oss i Floda med nätverk i regionen.

Vi minns Evas goda hjärta och hennes engagemang för vår bygd med stor tacksamhet.

Jan H Pettersson
Jonas Brandström
Christer Harling
Ronny Johansson

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *