torsdag , 8 mars 2018

Domaren inte jävig

I en skrivelse till Alingsås tingsrätt anmälde Lerums kommun, genom advokaterna Johan Pellegrini och Jonas Wahlbom, rådman Göran Hansson för jäv i rättegången mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Enligt kommunen fanns det ett antal åtgärder och uttalanden i systemteknikaffären som tydde på jäv.

Lagmannen vid Borås tingsrätt har nu tagit beslut i jävsfrågan. Tingsrätten avslår jävsinvändningen mot rådman Göran Hansson och lagman Jörgen Nilsson.

”Det förhållandet att Göran Hansson under sin handläggning av målet fram till den muntliga förberedelsen den 30 januari 2018 beslutat om åtgärder som tyder på att han inte gjort samma bedömningar rörande handläggningen som svaranden i målet, Lerums kommun, gjort innebär inte att han brustit i opartiskhet.”

”Vid en samlad bedömning av det som framgår av tingsrättens protokoll, Lerums kommuns anmälan om jäv och Göran Hanssons yttrande angående vad som förekom vid den fortsatta muntliga förberedelsen den 30 januari 2018 anser tingsrätten att det inte framkommit att Göran Hansson har sådana bindningar, eller sådan nytta eller sådant obehag av en viss utgång i målet att det påverkar hans ställningstagande. Det föreligger inte av sådan anledning någon särskild omständighet som inverkar på hans oberoende eller oavhängighet. Göran Hansson har inte heller utövat en processledning som inneburit att han kan anses ha antytt en förhandsinställning beträffande saken.

 Enligt tingsrättens mening finns det för en objektiv iakttagare inte några legitima tvivel om Göran Hanssons opartiskhet och oberoende.

Ingen av de i jävsanmälan åberopade omständigheterna är således ägnad att rubba förtroendet för Göran Hanssons opartiskhet eller oberoende. Han är följaktligen inte jävig att handlägga målet T 673-15.”

Tingsrättens beslut
Rådmannens yttrande

FlodaNyheter: Skojar kommunens advokat eller?

Skriv ut
Dela artikeln!

  8 kommentarer

  1. Christer Harling

   Folkets valda förtroendepersoner, politikerna i kommunstyrelsen, måste nu sätta stopp för hur kommunjurist och kommunadvokaterna tillåts driva den här märkliga, dyra och långdragna tvisten mot Systemteknik.
   Ålägg kommunjurist och kommunadvokaterna att redovisa kommunens påstådda 10 miljoners
   motfordringar. Inte nästa år eller efter ytterligare utredande. Nu.

   Det räcker med att kommunen kan visa hållbara motfordringar på 3,2 miljoner för att kommunen skall slippa betala
   Systemteknik.

   Den intressanta frågan är: Finns det några bärande motfordringar eller är det bara luft och tomma påståenden?

   Hög tid att Lerums kommun visar korten. Utan ytterligare advokatyr, jävsinvändningar eller andra krumbukter.

  2. Mer skrämmande är att man på så obefintlig grund ens gör jävsinvändning. Kommunen förväntas ha kvalificerade advokater. Ett kort besök den 30 jan efter egen avslutad förhandling gav inget gott intryck. Kommunens ”valp” talade på bred arbetargöteborgska och gäspa ljudligt med öppen mun. När han sedan skulle lämna handlingar (som man givetvis ger notarien för vidare befordran) gick han bakom ryggen på ordföranden och fick en skarp tillsägelse. Hade han gjort det med en lagman på medeltiden hade han legat ogill död!

   Dock, kommunen skall givetvis som myndighet lita på myndigheten tingsrätten. En parallell är en vårdnadstvist. Man lär inte vinna bara på att påstå att en viss skola är dålig. I tingsrättens ögon är alla skolor OK. på samma såt måste kommunen anse att alla rådmän är OK.

   Skäms Lerum!

  3. Apropå ombudets kompetens – kommunen upphandlar juridiska tjänster enligt lägsta pris. För 1390 kr/tim kan man knappast (bevisligen) räkna med att det är den vassaste juristen som dyker upp på banan. Det är som med allt annat – ”man får vad man betalar för” – och soppan blir ju därefter. Sorgligt är det, och vi ALLA står notan för denna lekstuga.

  4. Man ska kunna lita på domstolens fullständiga opartiskhet.

   Jag tycker fortfarande att det är märkligt att en domare kan säga att den ena parten inte ska slösa med pengar på en process och dessutom indikera att han är indirekt drabbad. Jag gissar att om domaren sagt att ”det är bra att Lerums kommun står på sig så att inte skattemedel slösas bort på felaktiga fakturor” så hade FlodaNyheter inte låtit detta passera med att domaren är ”klok” och ”påläst”.

   Det en vidrig inställning som ”Sakföraren” torgför: att det skulle påverka advokatens kompetens att han pratar ”arbetargöteborgska” och att han gäspar med öppen mun. På vilket sätt skulle det påverka sakfrågan?

  5. Detta är en tvist om och i Lerum. Det är inte OK att någon som avlönas av mig gäspar med öppen mun när han pratar inför rätten eller ”smyger” sig upp bakom ryggen på en ordförande. Om man är medlem i samfundet skall man både veta och uppföra sig bättre!

   Vi har åsiktsfrihet i Sverige och det är en normal inställning att reagera på inkorrekt språk och uppförande.

  6. Det är ju beklagligt att kommunens advokat inte kan uppföra sig bättre än att prata bred arbetargöteborgska. Kanske ska det stå i nästa upphandling av juridiska tjänster att advokater endast ska tala fint – Örgrytegöteborgska t.ex. och pluspoäng för öfre-östermalmska.

  7. Då denna advokaten företräder en myndighet så är det väl självklart att man utrycker och uppför sig korrekt när man befinner sig i en rättssal. Om vi anser att skolelever skall uppföra sig korrekt mot sina kamrater och lärare så bör ju självklart en advokat som företräder Lerums kommun ha bättre vett än att gå bakom ryggen på rättens ordförande samt gäspa ljudligt (vilket tillhör allmän hyfs för en 7 åring i förskolan att inte göra på lektionen). Om vi vill ha ett samhälle där alla får den respekten dom förtjänar så är det väll självklart att dom som representerar våra myndigheter uppträder respektfullt.

   Entreprenören

  8. Det är underligt hur lätt man rör om med en pinne i myrstacken. Advokatens dialekt var ju bara en krydda lokalfärg. Det väsentliga är VARFÖR EN MYNDIGHET FÖRSÖKER UNDERKÄNNA EN ANNAN???

   På samma sätt som tingsrätten litar på t.ex. kommunens utredningar i vårdnadstvister, förvaltningsrätten i LVU-, LPT- m.fl. mål så skall väl kommunen lita på tingsrätten.

   Och advokaten, som inte vet att uppföra sig i rättssalen, borde vara erfaren nog att veta att i medlings- och förlikningsdiskussioner tar ordföranden alltid till alla argument som kan bita.

   För att sedan döma av målet korrekt utan påverkan av förlikningsdiskussionen.

   Att också smeta på Jörgen Nilsson utan annan grund än att han ”kanske deltagit” är rent ut sagt vidrigt.

   Nu har kommunen sådan tempoförlust att man borde byta advokat, innan man trasslar in sig ännu mer.

   Det borde räcka med en för övrigt. Den 30 jan satt det 2 advokater, en byrånotarie och kommunjurist!

   Bra karl reder sig själv. Detta klarar en ensam sakförare lätt.

   Sedan borde de fåkunniga kommunalråden också bytas ut- men det gör vi alla snart!!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *