onsdag , 29 augusti 2018

Domare anmäld för jäv

I en skrivelse till Alingsås tingsrätt anmäler Lerums kommun, genom advokat advokaterna Johan Pellegrini och Jonas Wahlbom, rådman Göran Hansson för jäv. Enligt kommunen finns det ett antal åtgärder och uttalanden i systemteknikaffären som tyder på jäv:

 • Tingsrätten anser att det inte finns grund för vitesföreläggande.
 • Rådmannen har underlåtit att fatta beslut i vitesfrågan.
 • Rådmannen har förelagt kommunen att ange storleken på sin motfordran samt omständigheter som ligger till grund för motfordran istället för att besluta om ett vitesföreläggande.
 • Rådmannen har förelagt kommunen att senast den 30 januari yttra sig över skrivelse som kom in den 26 januari.
 • Rådmannen har visat ovilja i att närmare ange vad han tänkt att den muntliga förberedelsen skulle avhandla.
 • Under de förberedande förhandlingarna (30/1) meddelade Kommunen att Kommunen önskade i vart fall en vecka på sig för att i skrift bemöta Systemtekniks yttrande – rådmannen föreslog att yttrandet skulle inges den 2/2 men gav sedan tid till den 5/2 kl 12. Kommunen efterkom detta föreläggande utan att ha tagit del av tingsrättens protokoll från sammanträdet.
 • Ovan nämnda föreläggande visar att rådmannen har en negativ inställning till kommunen som missgynnas jämfört med sin motpart.
 • Rådmannen är angelägen om att kommunens medel används till annat än en kostsam process – det visar att rådmannen redan tagit ställning i målet.
 • Rådmannen har följt rapportering i media (FlodaNyheter) och låtit sig påverkas.
 • Rådmannen har tagit del av den nedlagda förundersökning.

Tingsrätten måste nu ta ställning i jävsfrågan. Om tingsrätten kommer fram till att det inte är fråga om jäv kan beslutet överklagas till hovrätten.

Anmälan.

Skriv ut
Dela artikeln!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *