I en artikel den 10 januari påpekade FlodaNyheter att inga handlingar i systemteknikaffären diarieförts efter den 14 september 2017. Nu har ett antal ärenden registrerats – dock inte alla. Att det tar nära ett halvår innan ett ärende diarieförs kan knappast vara acceptabelt.

Utdrag ur kommunens diarium:

KS14.959-92 Brev från Systemtekniks ombud angående förlikningsförslaget 2018-02-05
KS14.959-93 Föreläggande om yttrande 2018-02-05
KS14.959-94 Kommunens begäran och tingsrättens beslut om anstånd i mål nr 673-15 2018-02-05
KS14.959-95 Systemtekniks yttrande av 24 augusti 2017 mål nr T673-15 2018-02-05
KS14.959-96 Yttrande från kommunen samt svar från tingsrätten mål nr T673-15 2018-02-05
KS14.959-97 Kommunens yttrande av 10 oktober 2017 i mål nr 673-15 2018-02-05
KS14.959-98 Systemtekniks yttrande av 25 oktober i mål nr 673-17 2018-02-05
KS14.959-99 Kommunens yttrande av 1 november 2018 i mål nr 673-15 2018-02-05
KS14.959-100 Föreläggande om yttrande över Systemtekniks yttrande av den 25 oktober 2018-02-05
KS14.959-101 Systemtekniks yttrande av den 20 november i mål nr 673-15 2018-02-05