onsdag , 29 augusti 2018

Det blir bara bättre!

SCB:s medborgarundersökning visar att den nya majoriteten gör ett bra jobb. Kommuninvånarna är mer nöjda med allt utom sophämtningen – som nu är åtgärdad.

Medborgarundersökningen: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och år
2013 2014 2015 2016 2017
1441 NMI,  HELHETEN 55,0 .. 55,0 .. 60,0
Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,0 .. 6,3 .. 6,4
Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar? 5,9 .. 6,1 .. 6,4
Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,6 .. 5,8 .. 6,0
BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET INDEX 54,0 .. 56,0 .. 63,0
…hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 5,9 .. 6,2 .. 6,6
…hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,4 .. 6,8 .. 7,0
…den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,2 .. 6,6 .. 6,9
…möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 4,5 .. 4,9 .. 5,4
FÖRSKOLAN INDEX 64,0 .. 64,0 .. 71,0
Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 6,7 .. 6,9 .. 7,3
GRUNDSKOLAN INDEX 57,0 .. 57,0 .. 63,0
Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 6,0 .. 6,2 .. 6,6
GYMNASIESKOLAN INDEX 68,0 .. 63,0 .. 71,0
Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 7,2 .. 6,7 .. 7,3
ÄLDREOMSORGEN INDEX 53,0 .. 53,0 .. 56,0
Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,7 .. 5,8 .. 5,9
STÖD FÖR UTSATTA PERSONER INDEX 51,0 .. 43,0 .. 54,0
Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun? 5,6 .. 4,9 .. 5,7
RÄDDNINGSTJÄNSTEN INDEX 75,0 .. 74,0 .. 76,0
Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i din kommun? 7,8 .. 7,7 .. 7,8
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR INDEX 56,0 .. 55,0 .. 61,0
…belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 6,1 .. 6,3 .. 6,7
…underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? 6,2 .. 6,2 .. 6,7
…snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,7 .. 5,7 .. 6,2
…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun? 6,1 .. 6,3 .. 6,5
GATOR OCH VÄGAR INDEX 59,0 .. 58,0 .. 64,0
…belysningen av gator och vägar i din kommun? 6,6 .. 6,7 .. 6,9
…underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? 6,2 .. 6,3 .. 6,5
…snöröjning av gator och vägar i din kommun? 6,1 .. 6,1 .. 6,4
…trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 6,4 .. 6,6 .. 6,7
IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR INDEX 65,0 .. 64,0 .. 66,0
…öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 7,2 .. 6,7 .. 7,3
…utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 6,6 .. 6,5 .. 6,7
…belysningen i kommunens motionsspår? 6,9 .. 6,9 .. 7,1
KULTUR INDEX 64,0 .. 66,0 .. 67,0
…biblioteksverksamheten? 7,8 .. 7,9 .. 8,0
…utställnings- och konstverksamheter? 6,4 .. 6,7 .. 6,7
…teaterföreställningar och konserter? 6,3 .. 6,5 .. 6,3
MILJÖARBETE INDEX 59,0 .. 58,0 .. 63,0
…kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt? 6,1 .. 6,2 .. 6,5
RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX 64,0 .. 65,0 .. 61,0
…sophämtningen i din kommun? 7,1 .. 7,4 .. 6,1
…tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? 7,0 .. 7,0 .. 6,8
…kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? 6,6 .. 6,5 .. 6,6
…renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? 6,9 .. 6,7 .. 6,9
VATTEN OCH AVLOPP INDEX 77,0 .. 81,0 .. 80,0
…dricksvattnet i din kommun? 7,9 .. 8,5 .. 8,6
…din kommuns vattenförsörjning? 8,1 .. 8,5 .. 8,6
…din kommuns avloppssystem? 7,8 .. 8,2 .. 8,3
Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Man kan ju undra hur relevant en enkät är med en svarsfrekvens på 46% av 1200 tillfrågade?
   Kan det möjligtvis ligga ett stort missnöje bland de som inte vill svara och en positiv bild av de som svarar?

   Det hade naturligtvis varit intressant att veta varför så många int vill medverka i enkäten.

   I en strikt vetenskaplig mening är resultaten inte relevanta med ett så stort frånfall.

   Så ta det med en nypa salt!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *