fredag , 31 augusti 2018

Nyheter

Friskast i Göteborgsregionen

FlodaNyheter har tidigare rapporterat att personalen i Lerums kommun tillhör de sjukaste i landet. Uppgiften härrörde från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar den totala sjukfrånvaron per kommun. FlodaNyheter kan nu glädjande rapportera att kommunpersonalen i Lerum är friskast i Göteborgsregionen. Det står att läsa i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) rapport Nyckeltal Personalhälsa 2017. GR:s rapport visar att korttidsfrånvaron – ...

Läs Mer »

Kommunen blir delägare i Garveriet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lerums kommun förvärvar 10 procent av aktierna och blir delägare i Flodagarveriet Fastigheter AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker ur kommunens likvida medel. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innan ägaravtal ingås med Flodagarveriet Fastigheter AB skall aktieägaravtal upprättas och underställas kommunfullmäktige för beslut. – ”Den utveckling som nu sker i Floda när det gäller byggnation, engagemang och ...

Läs Mer »

Opinionsläget i Lerum

Opinionsläget i Lerum idag . Inom parentes valresultatet 2014 Moderaterna 26,6 % (25,3) +1,3 Socialdemokraterna 26,3 % (25,5) +0,8 Sverigedemokraterna 11,6 % (8,6) + 3,0 Liberalerna 10,6 % (9,3)+1,3 Vänsterpartiet 8,5 % (5,5) +3,0 Centerpartiet 6,4 % (7,4) -1,0 Miljöpartiet de gröna 3,7 % (11,5) – 7,8 Feministiskt initiativ 0,4 % (0,3) + 0,1 Övriga partier 2,9 % (2,2) +0,7 ...

Läs Mer »

Kommunen backar på kraven – bara 1/3-del kvar

  Till slut har nu Lerums kommun redovisat sin uppfattning om Systemtekniks krav på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete. Den ursprungliga stämningen avsåg ett belopp på 3 205 165 kr. Kommunen medger ett belopp på 1 130 335 kronor. Det innebär att det återstår 2 074 830 kr av Systemtekniks krav på kommunen. Motfordran Kommunen anser sig ha en ...

Läs Mer »

Varför hänger inte Lerum med?

Det förklararJan Jörnmark torsdagen den 17 maj när han föreläser om Lerums kommun och Göteborgsregionen. Han kommer bland annat att redovisa snittpriser på villor under det första halvåret 1997 och 2017. Han konstaterar att en villa i Lerum skulle ha kostat nästan exakt 900 000 kronor mer 2017 om prisutvecklingen varit densamma som i Onsala. Räknat på 10 000 villor ...

Läs Mer »

Krönika: Hur ska detta sluta?

Det har nu gått 1294 dagar sedan systemteknikaffären drog igång. Idag har kommunen till slut lagt korten på bordet och redovisat varför de inte vill betala Systemteknik för utförda jobb. Åtminstone tror jag att kommunen gjort så. Jag har misstänkt att kommunens taktik skulle komma att vara att dränka tingsrätten med papper. Min misstanke bekräftades när jag begärde ut aktbilaga ...

Läs Mer »

Grönt ljus för kommunens företagsklimat

För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 171 kommuner samt nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år.Den genomförs varje år av SKL (Sveriges kommuner och landsting). ...

Läs Mer »

Alingsås lasarett centraliseras

Så här står det i Västra Götalansregionens  förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2019-22: För att kunna nyttja kapaciteten i hela Göteborgsområdet på så effektivt sätt som möjligt behöver verksamma styrnings- samverkans- och arbetsformer etableras. Genom att organisera samtliga sjukhus utanför Sahlgrenska Universitetssjukhusen under en styrelse ges möjligheter att koordinera utbud och kapacitet mellan och inom förvaltningens sjukhus och ...

Läs Mer »

Gustav avslöjad

I samband med vinterns slygallring utefter Mjörns strand upptäcktes Gustavs hemliga bostad. Hyddan var väl gömd bakom en slyridå. Hyddan är stor och det är högst sannolikt att Gustav under vinterns mörker förlustat sig och att ungar väntas. Bävrarna parar sig i februari. Ungarna föds i början av juni. De får 1-4 ungar som stannar i boet i 2 år. Både ...

Läs Mer »

Gråbo Sportcenter slår upp portarna

 Gråbo Sportcenter är ett nytt gym som öppnar upp i Gråbo. Det finns på Industrivägen. Lokalen är stor och väl anpassad för verksamheten. Inom kort kommer man även att utöka med 146 kvadratmeter för utbyggnad av pool samt mer träningsutrymme. Gråbo Sportcenter driver sedan tidigare simskola och ser det som en bra utveckling med även ett gym. Den 1 maj ...

Läs Mer »