torsdag , 30 augusti 2018

Nyheter

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären. ”Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil. Kommunens version Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Det ...

Läs Mer »

Nääs ridförening får stipendium

Nääs Ridförening är en ideell förening som har lagt ut driften av verksamheten till Nääs Ridcenter. För att få rida i verksamheten krävs det att man är medlem i föreningen. I verksamheten föreningens egna hästar. I veckan fick föreningen ett telefonsamtal från nye kontorschefen i Lerum på Länsförsäkringar Älvsborg; Deli Berisha. Han berättade att Nääs Ridförening fått deras ”Lovande förebilder-stipendium” för ...

Läs Mer »

Lerumsborna friska

Försäkringskassans statistik visar att lerumsborna tillhör de friskare i Västra Götaland.  Snittet i länet är 30,3 frånvarodagar.  Friskast i länet är Härryda med 24,7 frånvarodagar och sjukast är Tidaholm med 39,6 frånvarodagar. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) ...

Läs Mer »

Sanering på gång

Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala. På garveriets område i Floda finns det idéer ...

Läs Mer »

Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

Moderaternas Kommunalråd avgår i protest som vice ordförande i Lerums Kommuns Kommunala Bostadsbolag. Moderaternas kommunalråd Alexander Abenius meddelade under onsdagskvällen att han avgår som vice ordförande i Lerums Kommuns bostadsbolag, Aspenäs Villastad AB (AVAB). Avgången är en  protest mot att bolagsstyrelsen avslagit hans yrkande om att riva upp ett tidigare beslut att köpa två fastigheter från kommunen till kraftigt överpris. ...

Läs Mer »

Nu får det vara nog!

I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen. Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite på 100.000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlät att ...

Läs Mer »

Inget skämt!

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Läs Mer »

Bävern Gustav tar julledigt

Vattennivån i Mjörn är nu så hög att Gustav inte längre behöver bekymra sig om sin hydda. Ingången ligger under vattenytan utan någon speciell fördämning. Mjörn 2017-12-07 10:54:40 Nivåer (m):58,59 Medelvattenstånd 58,08m Normalvärden 57,55-58,80m Larmvärde 59,00m

Läs Mer »

Julgeneralerna i Gråbo

Så här skriver Johan Kullberg på Facebook ”Det här är jag och den piffiga fröken Madeleine Olmås och ihop med andra krafter arrangerar vi årets julmarknad.” På julmarknade kommer tomten att finnas så att att barnen kan lämna sina önskelistor. Passa även på att köpa din julgran när du förlustat dig på torget. Där kommer finnas kransar, glögg, mat, djur, fantastiska erbjudanden från ...

Läs Mer »