söndag , 17 december 2017

Nyheter

Sanering på gång

Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala. På garveriets område i Floda finns det idéer ...

Läs Mer »

Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

Moderaternas Kommunalråd avgår i protest som vice ordförande i Lerums Kommuns Kommunala Bostadsbolag. Moderaternas kommunalråd Alexander Abenius meddelade under onsdagskvällen att han avgår som vice ordförande i Lerums Kommuns bostadsbolag, Aspenäs Villastad AB (AVAB). Avgången är en  protest mot att bolagsstyrelsen avslagit hans yrkande om att riva upp ett tidigare beslut att köpa två fastigheter från kommunen till kraftigt överpris. ...

Läs Mer »

Nu får det vara nog!

I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen. Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite på 100.000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlät att ...

Läs Mer »

Inget skämt!

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Läs Mer »

Bävern Gustav tar julledigt

Vattennivån i Mjörn är nu så hög att Gustav inte längre behöver bekymra sig om sin hydda. Ingången ligger under vattenytan utan någon speciell fördämning. Mjörn 2017-12-07 10:54:40 Nivåer (m):58,59 Medelvattenstånd 58,08m Normalvärden 57,55-58,80m Larmvärde 59,00m

Läs Mer »

Julgeneralerna i Gråbo

Så här skriver Johan Kullberg på Facebook ”Det här är jag och den piffiga fröken Madeleine Olmås och ihop med andra krafter arrangerar vi årets julmarknad.” På julmarknade kommer tomten att finnas så att att barnen kan lämna sina önskelistor. Passa även på att köpa din julgran när du förlustat dig på torget. Där kommer finnas kransar, glögg, mat, djur, fantastiska erbjudanden från ...

Läs Mer »

Ny bok av Helene Bergman

Helene Bergman, journalist

  FlodaNyheters journalist Helene Bergman har i dagarna publicerat sin intervjubok Förortens grupp 8 : 2000-talets kvinnokamp. Kvinnorna i förortens grupp 8 har tagit upp den kamp som kvinnorörelsen i Sverige trodde var vunnen. Idag handlar kvinnokampen om att motverka, bekämpa och sätta stopp för hederskultur och hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap, moralpoliser och sharialagar. ​I boken möter läsaren Nyamko Sabumi, ...

Läs Mer »

Vårens föreläsningar i Floda

Boka följande torsdagar för intressanta föreläsningar. Föreläsningarna börjar kl 18 med mingel från 17.30 och lokalen är f.d. Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1, Floda. 15 februari – Anne-Marie Pålsson ”Politiskt ledarskap är mycket svårare än att leda ett företag.” Anne-Marie Pålsson, tidigare riksdagsledamot för (m), docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Anne-Marie Pålsson har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik 22 mars – Hans Swärd ...

Läs Mer »

Välbesökt konferens på Garveriet

Garveriet tjuvstartade sin konferensverksamhet med en välbesökt konferens om ett hållbart samhälle med stadsodling och mycket annat. Konferensens huvudmålgrupp var i första hand regionens kommuner – både tjänstemän och politiker som hanterar näringslivs- och hållbarhetsfrågor liksom personer från upphandlingsenheter. Dessutom tänkbara entreprenörer i stad och på landsbygd. Garveriets VD Karin Forsberg hälsade välkommen med att berätta om framtidsplanerna för Garveriet. ...

Läs Mer »

Nyspråk – krig är fred

Lennart Lauenstein

Med språket kan man göra mycket, till och med förändra verkligheten. När jag fortsätter att gå igenom Systemteknikaffären kan jag inte undgå att flera gånger tänka på George Orwells beskrivning av ”nyspråket” i boken 1984. I det totalitära samhälle Orwell skildrar trummar makthavarna in nya begrepp och föreställningar genom att hela tiden systematiskt upprepa dem som slagord. ”Krig är Fred” ...

Läs Mer »