onsdag , 29 augusti 2018

Näringsliv

Vem är ansvarig?

Artikeln  som inte publiceras i Lokalpressen i Lerum   Du har ett företag som du under 25 år sköter exemplariskt. Du har tio anställda. Du har utfört dina jobb till belåtenhet, skickat dina fakturor och utan problem fått betalt. Din största kund har varit något av det mest tillförlitliga man kan tänka sig. En kund att lita på – en ...

Läs Mer »

Systemteknik säger ja till medling

Systemtekniks advokater meddelade i fredags (24/8) till tingsrätten i Alingsås att de är positiva till medling. Medling Vid medling utses en särskild medlare, vid förlikning är det domaren vid tingsrätten som försöker få parterna att komma överens. Medling skiljer sig från ett förlikningsförfarande på så sätt att en medlare har större möjligheter att främja en överenskommelse som inte överensstämmer med ...

Läs Mer »

Avgörande närmar sig i Systemteknikaffären

  Systemteknikaffären är nu inne på sitt fjärde år. Handlingarna i målet har vuxit explosionsartat. Förundersökningen omfattar 6 000 sidor och tvistemålet runt 40 000 sidor. Merparten är de omtvistade fakturorna. Tvistemålet är det mest omfattande sedan kommunen bildades 1863. Det finns nu gott hopp om att tvisten kommer att lösas under tidiga hösten. Kommundirektören vill medling Kommundirektör Håkan Pettersson säger att ...

Läs Mer »

Kommunen backar på kraven – bara 1/3-del kvar

  Till slut har nu Lerums kommun redovisat sin uppfattning om Systemtekniks krav på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete. Den ursprungliga stämningen avsåg ett belopp på 3 205 165 kr. Kommunen medger ett belopp på 1 130 335 kronor. Det innebär att det återstår 2 074 830 kr av Systemtekniks krav på kommunen. Motfordran Kommunen anser sig ha en ...

Läs Mer »

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Fram till och med halva mars har den av kommunen anlitade advokatbyrån fakturerat 4 163 521 kronor (varav moms 832 704) kronor). Till det kommer kostnader för revisionsfirman Ernst&Young (202 439 kronor) samt för kommunens egen personal. Detta innan huvudförhandlingarna i Alingsås tingsrätt startat. Eftersom det är ett omfattande material som skall gås igenom i tingsrätten kan advokatkostnaderna förväntas ökas ...

Läs Mer »

Näringslivskväll på Torarica

I kväll, den 19 april kl 18.30 diskuterar moderaterna näringslivsfrågor på Torarica. Inledningsanförande Alexander Abenius (M) Lerum 20 i topp Peter Wållberg (BIM KEMI) Från Botten till Toppen Mikael Berglund (M) Ale Centrumutveckling Christer Harling (Solkatten) Spännande avslutning Jeanette Andersson och Lars-Göran Larsson (M)

Läs Mer »

Krönika: Advokater ogillar granskning

De är tydligt att kommunens advokater inte är vana vid att deras insatser granskas och kommenteras. Advokat Jonas Wahlbom uttalar i Lerums Tidning: ”Det handlar dels om partisk rapportering på en nyhetssajt och dels om att en advokat, som inte är inblandad i rättegången, har anställts för att vara med och ge sin syn på saken på samma sajt. Det ...

Läs Mer »

Tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun; även en svårknäckt nöt kan knäckas

Floda Nyheter bad mig närvara vid den muntliga förberedelsen den 30 januari i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun för att kunna lämna mina synpunkter på tvisten. Utöver själva närvaron vid den muntliga förberedelsen har jag tagit del av de flesta inlagorna i målet. Min bakgrund är kortfattat att jag som affärsadvokat regelbundet arbetar med tvistlösning i olika former och ...

Läs Mer »

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017: Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange – storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och – de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas. Kommunen obstruerar Kommunen efterkommer ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Lerum Energi expanderar

Lerum Energi har tecknat ett långsiktigt avtal med Partille Energi om att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten i Partille. Detta efter att Partillebo, partillebornas egna bostadsbolag, nu tagit över ägarskapet av energiverksamheten. Tidigare var denna delägd av Göteborg Energi som även drev den dagliga verksamheten i Partille. Det är med entusiasm och glädje som vi nu står inför uppgiften att ta ...

Läs Mer »