söndag , 17 december 2017

Kommunalt

Inget skämt!

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Läs Mer »

Nyspråk – krig är fred

Lennart Lauenstein

Med språket kan man göra mycket, till och med förändra verkligheten. När jag fortsätter att gå igenom Systemteknikaffären kan jag inte undgå att flera gånger tänka på George Orwells beskrivning av ”nyspråket” i boken 1984. I det totalitära samhälle Orwell skildrar trummar makthavarna in nya begrepp och föreställningar genom att hela tiden systematiskt upprepa dem som slagord. ”Krig är Fred” ...

Läs Mer »

Sjukfrånvaron fortsatt hög

 Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunen. I kommunens delårsrapport som redovisas på kommande kommunstyrelse konstaterar förvaltningen ”att det behövs ett arbete på både individ- och organisatorisk nivå för att sänka sjukfrånvaron. Vidare krävs ett arbetssätt som är såväl rehabiliterande, förebyggande som hälsofrämjande. Stort fokus har hittills legat på att skapa strukturer i det rehabiliterande arbetet på individnivå. Nästa steg är ...

Läs Mer »

Välbesökt näringslivsfrukost i Floda

Näringslivsfrukosten på Lilla Ön i Floda lockade många besökare trots den tidiga timmen. Tre kommunalråd – Dennis Jeryd, Eva Andersson och Rutger Fridholm – representerade kommunens politiker. Från tjänstemannasidan deltog  näringslivschef Åsa Qvist och hennes medarbetare. Ronny Johansson, nyföretagarcentrum, hälsade välkommen. Efter presentation av de närvarande berättade Jonas Brandström om arbetet med Flodacentrum och Garveriet. Jonas beskrev hur samverkan med ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Avtal med RenoNorden avslutas

Härryda, Lerum och Partille kommun och RenoNorden har i samförstånd beslutat att avsluta det upphandlade avtalet för avfallshämtning den 31 mars 2018. Renova AB tar över hanteringen i de tre kommunerna från den 1 april 2018 efter en direkttilldelning av entreprenaden.  Efter en offentlig upphandling tog RenoNorden över avfallshämtningen i Härryda, Lerum och Partille kommuner den 1 oktober 2016. Men ...

Läs Mer »

Krönika: Gärna konkurs!

  I dag är det tre år sedan chefen för sektor samhällsbyggnad åkte till polisstationen i Alingsås och gjorde en anmälan mot företaget Systemteknik. En trolig förklaring till att förloppet blivit så utdraget är att kommunens företrädare fortfarande är av den uppfattningen att kommunen blivit utsatt för ett bedrägeri – trots att åklagaren konstaterat att så inte är fallet. Gärna ...

Läs Mer »

Systemteknik begär överprövning

Systemteknik har hos förvaltningsrätten begärt överprövning av Lerums kommuns beslut att utesluta Systemteknik från alla arbeten åt kommunen. Kommunen har i yttranden som är tämligen omfattande – inlagorna uppgår till sammanlagt 342 sidor – bemött Systemtekniks begäran. Det är inte känt när ett avgörande förväntas komma.

Läs Mer »

Järnvägsföreningens yttrande över Trafikverkets långtidsplan

Remissvar över förslag till plan för transportsystemet 2018-2029 Återigen konstaterar Järnvägsföreningen i Lerum* att inga utbyggnader föreslås av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Med tanke på Västra Stambanans strategiska betydelse – lokalt, regionalt och nationellt – är det svårt att förstå att ett så viktigt och välmeriterat projekt som Göteborg – Alingsås inte får plats i planen. ·      Sträckan Göteborg ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen 4 oktober – pressmeddelande

  Mötet inleddes med information från Tolkförmedlingen Väst, därefter hade kommunstyrelsen en workshop om Västra Stambanan. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen. Ett detaljplanearbete för fastigheten vid Åsenvägen har pågått sedan 2012 och syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor. Kommunstyrelsen beslutade inrätta ett samråd för integrationsfrågor med representanter från civila samhället, kommunens förtroendevalda ...

Läs Mer »

Lerum i topp när det gäller högskolebehörighet

I Lärarförbundet ranking hamnar Lerums kommun högt när det gäller bland annat lärarlöner. När allt vägs samman hamnar kommunen på plats 215 bland 290 kommuner. Rankingtabeller kan alltid diskuteras – avgörande är resultatet och Lerums kommun hamnar i topp när det gäller högskolebehörighet. Förklaringar till kriterierna går att läsa under tabellen. Lerum Ranking 2016 Härryda Ranking 2017 Totalt 215 182 ...

Läs Mer »