torsdag , 17 augusti 2017

Kommunalt

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik Den 5 maj fick Lerums kommuns juridiska ombud, en advokatbyrå, 1680 fakturor från Systemteknik som lämnats in till Alingsås Tingsrätt. Nu ska dom gås igenom för att kontrollera om det finns någon överfakturering i dessa från Systemteknik. Advokatbyrån beräknar det arbetet till 200 timmar  a 1390kr – 278 000 kronor. Att läggas till de 574 000 som kommunen ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 juni 2017 Kommunstyrelsens beslutade att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016. Det förvaltningsövergripande arbetet med jämställdhet följs årligen upp av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljningen redogör för tio indikatorer som är grundläggande för kommunens förutsättningar för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen presenterar också en övergripande bild av riktningen för arbetet inom respektive målområde. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma ...

Läs Mer »

Pressmeddelande från (M)

Moderata tankar från kommunstyrelsen Nya hallen vid Floda Novas planansökan godkänd Idag beslutade en enig kommunstyrelse att godkänna planansökan för Floda Nova. Planansökan, och att den godkänns i kommunstyrelsen, är en förutsättning för byggnation av den nya hallen. Därför är beslutet mycket välkommet! Låt de fria förskolornas väl fungerande verksamhet vara! Moderaterna sa idag nej till förslaget att ytterligare reglera ...

Läs Mer »

KD lägger egen budget

Kristdemokraterna prioriterar samverkan med civilsamhället utan klåfingrighet, skriver KD i sitt pressmeddelande. Kristdemokraterna i opposition lägger ett eget budgetförslag för 2018-2020. ”Vi ser ett ökat behov av samverkan mellan olika sektorer samt att tillvarata civilsamhällets innovationskraft, för att klara de utmaningar vi står inför, inte minst när det gäller integrationen av våra nyanlända invånare”, säger Gunilla Lindell, ordförande för kristdemokraterna ...

Läs Mer »

Mjörnbotorget på gång!

Slutbesiktning på torget i Gråbo i dag. På lördag – den 22 april kl 12 – invigs det nya torget. Skolkör från Lekstorpskolan Folkmusikanter från Kulturskolan Paradox Flow Gospel Choir The Cadillac Band + hemlig gäst Gråbogymnastiken uppträder Pikachu och mössen Grå och Bo finns med hela dagen. Alla bjuds på tårta och kaffe. Glass och fiskdamm för de små, och mycket ...

Läs Mer »

Kommunfakta: Administrationen sväller

Sedan 2008 har antalet årsarbetare inom administrationen i Lerums kommun ökat med 28 %. Det kan jämföras med grannkommunen Partille som bara ökat med 9 %. 2008 2016 Förändring från 2008  Månadsavlönad personal, kommunalt anställda administratörer, antal  Alingsås 122 113 -7  Härryda 99 105 6  Kungälv 118 101 -14  Lerum 95 106 12  Mölndal 184 163 -11  Partille 94 87 ...

Läs Mer »

Ökningstakten bruten

Kommunens långsiktiga skulder fortsätter inte längre att öka. Det visar det preliminära bokslutet för 2016. Under 2014 passerade lånen miljardsträcket, men under 2016 kom en vändning. Jämfört med 2015 har lånen minskat med ca nio miljoner kronor. 2014 – 1 014 400 kr/25 506 kr/inv 2015 – 1 019 259 kr/25 362 kr/inv 2016 – 1 010 687 kr/24 837 ...

Läs Mer »

Kommunal miss!

Redan då Lerums kommun tecknande avtalet med företaget för ombyggnaden av Mjörnbotorget i Gråbo så hade underleverantören som skulle plattlägga torget skatteskulder på nästan 100 000 kronor. Detta kontrollerades aldrig av Lerums kommun. Nu är företaget i konkurs med en skatteskuld på mer än en halv miljon.   Försenat bygge Nästan ett halvår försenad så närmar sig ombygganden av Mjörnbotorget i Gråbo ...

Läs Mer »

Hög sjukfrånvaro bland kommunens personal

Högsta sjukfrånvaron under 2016  bland kommunal personal hittar du i Strängnäs kommun. Som god fyra kommer Lerums kommun. Sjukfrånvaron mäts med total sjukfrånvarotid dividerad med sammanlagd ordinarie arbetstid. Kommun                                                               ...

Läs Mer »

Soliga Gråbo!

Torsdagens kommundelsträff i Röselidsskolan i lockade ett sextiotal besökare. Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius hälsade välkommen och överlämnade sedan till kommunens tjänstepersoner att berätta om vad som är på gång. Frågorna va många och rörde sig om allt från badplatsen i Hjällsnäs, där träd inte kan sågas ner på grund av häckande fladdermöss, till störande motorcyklar i Grusgropen. Efter frågestunden fick ...

Läs Mer »