tisdag , 17 oktober 2017

Kommunalt

Systemteknik begär överprövning

Systemteknik har hos förvaltningsrätten begärt överprövning av Lerums kommuns beslut att utesluta Systemteknik från alla arbeten åt kommunen. Kommunen har i yttranden som är tämligen omfattande – inlagorna uppgår till sammanlagt 342 sidor – bemött Systemtekniks begäran. Det är inte känt när ett avgörande förväntas komma.

Läs Mer »

Järnvägsföreningens yttrande över Trafikverkets långtidsplan

Remissvar över förslag till plan för transportsystemet 2018-2029 Återigen konstaterar Järnvägsföreningen i Lerum att inga utbyggnader föreslås av Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Med tanke på Västra Stambanans strategiska betydelse – lokalt, regionalt och nationellt – är det svårt att förstå att ett så viktigt och välmeriterat projekt som Göteborg – Alingsås inte får plats i planen. ·      Sträckan ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen 4 oktober – pressmeddelande

  Mötet inleddes med information från Tolkförmedlingen Väst, därefter hade kommunstyrelsen en workshop om Västra Stambanan. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen. Ett detaljplanearbete för fastigheten vid Åsenvägen har pågått sedan 2012 och syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor. Kommunstyrelsen beslutade inrätta ett samråd för integrationsfrågor med representanter från civila samhället, kommunens förtroendevalda ...

Läs Mer »

Lerum i topp när det gäller högskolebehörighet

I Lärarförbundet ranking hamnar Lerums kommun högt när det gäller bland annat lärarlöner. När allt vägs samman hamnar kommunen på plats 215 bland 290 kommuner. Rankingtabeller kan alltid diskuteras – avgörande är resultatet och Lerums kommun hamnar i topp när det gäller högskolebehörighet. Förklaringar till kriterierna går att läsa under tabellen. Lerum Ranking 2016 Härryda Ranking 2017 Totalt 215 182 ...

Läs Mer »

Det våras för Lerum

  Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Till grund för rankingen ligger enkätsvar från drygt 31 000 företagare och ett antal statistikfaktorer. I årets näringslivsranking klättrar Lerums kommun med hela 42 placeringar. Ett grattis till näringslivschefen Åsa Qvist Ek. I topp hamnar Härryda och Partillle medan Göteborg tappar hela 38 placeringar. Kommun Placering Förändring ...

Läs Mer »

Pressmeddelande – Kommunstyrelsen 20 september

  Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden: • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar. • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena ...

Läs Mer »

Krönika: Prata med varandra, del II – med kommunens kommentar

I maj skrev jag en krönika där jag föreslog att parterna i systemteknikkonflikten skulle prata med varandra. För att travestera evangelisten Matteus i bibeln: Somt föll i god jord och somt föll på hälleberget. Inte för att jag tror att det berodde på mitt skrivande, men faktum är att kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att försöka komma fram till en förlikning ...

Läs Mer »

Företagsklimatet

Svenskt näringsliv har presenterat enkätresultatet för 2017. 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Om du går in på www.foretagsklimat.se kan du se resultatet för olika kommuner. För Lerums kommuns del visar svaren på ett trendbrott och att kommunen är på rätt väg. Enkäten visar på en förbättring inom flertalet områden. Men ...

Läs Mer »

Krönika: Politikerna inte tillfrågade

När jag förra veckan fick tillgång till förslaget till förlikningsavtal mellan kommunen och Systemteknik blev jag väldigt konfunderad. Ett villkor var att avtalet skulle vara hemligt. Det var ett förslag som varken kommuninvånare eller förtroendevalda skulle få tillgång till. Det var ett förslag som på alla punkter var omöjligt att acceptera. Det fick mig att på nytt fördjupa mig i ...

Läs Mer »

Kommunen fortsätter förhala

  Bakgrunden i affären Systemteknik mot Kommunen kan läsas i tidigare artiklar i FlodaNyheter. Som vi tidigare skrivit levererade Systemteknik 26 pärmar med fakturor och fakturaunderlag till Alingsås tingsrätt i början av april. Först den fjärde maj fick kommunen handlingarna. Tingsrätten beslutade inte om någon sista dag för yttrande från kommunen. Den 1 augusti skickade kommunens advokat ett förlikningsförslag till ...

Läs Mer »