onsdag , 29 augusti 2018

Boklokaffären – Ebberöds bank

Sjövik

Sjövik

Upphandlingsskadeavgift
Som FlodaNyheter rapporterat tidigare har förvaltningsdomstolen beslutat att Lerums kommun skall betala 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Bakgrunder är att Lerums kommun gjorde en direktupphandling av bostäder i Sjövik 2016.

Kommunen hade gjort en markanvisning till företaget Boklok Mark och Exploatering AB – dvs ett avtal om att sälja fastigheten Östad 12:52 till Boklok. Markpriset skulle fastställas efter värdering av extern värderare.

Beslut togs i kommunstyrelsen den 15 juni 2016. Ett beslut som sedan skulle godkännas av kommunfullmäktige.  Av någon anledning kom inte ärendet upp på kommunfullmäktiges på nästkommande sammanträde den 29 september utan först den 27 oktober.

Om ärendet hade behandlats den 29 september hade fastighetsaffären kunnat med Boklok kunnat slutföras dagen efter och byggprocessen kunnat starta omedelbart.

Något avtal tecknades inte heller efter fullmäktiges beslut den 27 oktober.

Direktupphandling
Ärendet hamnade åter på kommunstyrelsens bord den 7 december. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen fanns följande passus:
”Förvaltningen har därefter fört diskussion avseende förvärv av de bostäder som ska byggas på fastigheten. Med anledning av kommunens tidsplan och BoKloks möjligheter att avsätta tid i sin produktionsanläggning är fastighetsköp inte möjlig. Förvaltningen och Boklok har därför konstaterat att det, för att möjliggöra snabb byggnation och inflyttning, går fortare att upphandla bostäderna genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering, så kallad direkttilldelning.”

Motiveringen till att inte fullfölja försäljning av mark är mycket kryptisk: Med anledning av kommunens tidsplan och BoKloks möjligheter att avsätta tid i sin produktionsanläggning är fastighetsköp inte möjlig.

Hade markförsäljning gjorts i september hade såväl kommunen som Bo Klok vunnit tid. Det är svårt att se att en markförsäljning på något sätt skulle ha försenat byggnationen. Varför avbröts markförsäljningen och varför gjordes en direktupphandling av bostäder med Boklok?

Förlust istället för intäkt.
Kommunen hade tidigare från fastigheten avstyckat mark  som sedan sålts för 350 kr/kvm. Det aktuella markområdet som skulle säljas till Boklok var 25 125 kvm. En försäljning av marken till samma pris hade gett en intäkt på c 8,8 miljoner kronor. Istället för att sälja marken tecknades ett avtal om att köpa bostäder för 52 miljoner kronor. Ett avtal som skulle komma att medföra 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bra affär för Boklok?
Om fastigheten är värd 43 000 000 kronor (exern värdering gjord), varav markvärde 8,8 miljoner kronor. Det innebär att värdet av byggnationen är ca 34 000 000 kronor – att jämföra med 52 000 000 kronor som var Bokloks pris. Kommunen har i praktiken haft en kostnad på  63 miljoner kronor (mark + byggnader+ upphandlingsskadeavgift) för något som är värt
43 000 000 kronor.

Försäljning till det kommunala bostadsbolaget.
Den 25 januari 2018 beslutar kommunfullmäktige att fastigheten Östad 12:52 skall säljas till det egna bolaget Aspenäs Villastad AB. Försäljningspriset är 52 000 000 kronor trots att en värdering visat att fastigheten med byggnation är värd 43 000 000 kronor.

Vad hände?
Vad hände egentligen mellan kommunstyrelsens beslut om markanvisning i juni 2016 och beslutet om direktupphandling i december 2016? Hade markförsäljning genomförts i september hade kommunen vunnit tre månader i tid, hade inte behövt betala ett överpris för byggnationen och hade dessutom sluppit upphandlingsavgift.

Följande frågor har ställts till kommundirektören, men har ännu inte besvarats:

Det var ju bråttom och en affär hade kunnat vara avklarad i slutet av september – varför tecknades inte ett villkorat köpeavtal i samband med beslut om markanvisning? (Juni 2016).

Varför gjordes inte omedelbart en markvärdering?

Varför togs inte ärendet upp på fullmäktige i september?

Varför backade Boklok ur?

 Enligt tjänsteskrivelsen hanns inte fastighetsköp med pga kommunens tidsplan och Bokloks möjligheter att avsätta tid i sin produktionsanläggning.

 Bygglovsansökan hade kunnat göras i juli och fastighetsaffären hade kunnat avslutas i september.

På vad sätt skulle ett fastighetsköp påverka produktionen? 

På vilket sätt skulle kommunens tidsplan vara ett hinder? 

Hur har momsen redovisats?

Lennart Lauenstein
Chefredaktör

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Christer Harling

   Tur för tjänstemän och politiker att inget ansvar kan utkrävas för uselt bruk av folkets skattemedel.
   Ebberöds bank i Sjövik ( Bo Klok-affären) har kostat skattebetalarna 30 öre av varje krona.
   Vem tar och får ansvaret?
   Inte tjänstemännen, inte politikerna.
   Notan hamnar hos skattebetalarna.
   Mona Sahlin, S tidigare galjonsfigur sa” det är häftigt att betala skatt”.
   Lagom ” häftigt” om pengarna används så här illa.

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *