onsdag , 29 augusti 2018

Bestämda besked i tingsrätten

Tisdagen den 30/1 var det förberedande förhandling vid Tingsrätten i Alingsås i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun.

Förhandlingarna inleddes med att domaren Göran Hansson var mycket tydlig med att målet måste föras framåt.

” Sammanfattningsvis så är då avsikten att vi så snart går få fram detta mål till ett avgörande. Det är tingsrättens absoluta prioritet. Missta er inte på något annat sätt.”

Domaren förklarade vidare att han tagit del av den avslutade förundersökningen i brottmålet och av skriftväxlingen mellan parterna.

Därefter fick parterna framföra sina synpunkter. En av de frågor som diskuterades var att kommunen  hävdar att det saknas 151 fakturor av de 1600 fakturor som skulle lämnas in. Systemteknik invände att dessa fakturor redan lämnats, men att de kunde lämnas igen redan dagen efter förhandlingen. Domaren uppdrog till parterna att klara ut den frågan under pausen. Det ledde till en diskussion där kommunens ombud ombud högljutt talade om att de inte ville ha några pärmar utan att det handlade om att det så kallade editionsföreläggandet skulle följas.

Efter pausen blev det fortsatt diskussion som slutade med att kommunen senast den 5 februari kl 12.00 skall ha lämnat in ett yttrande över Systemtekniks senaste yttrande. Därefter kommer tingsrätten, senast den 9 februarikl 11.00, att fatta beslut i editionsfrågan och om den fortsatta handläggningen.

Parterna skall senast den 20 februari ha lämnat besked om sin inställning till medling.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *