torsdag , 30 augusti 2018

Barbara Askin besöker Solkatten i Lerum

Barbara Askin

Barbara Askin har bjudits in av Solkattens VD Magnus Kroon för att tala om stadsutveckling. Barbara berättade vid mötet på Solkatten om hur BID – Business Improvement District – förändrat Harlem. En modell som inspirerat och möjliggjort den uppmärksammade utvecklingen i Floda.

Engagerad diskussion under kafferasten.

I New York har man 20 års erfarenhet av BIDsamverkan. Här 69 BIDs. Denna samverkan har haft en avgörande betydelse i Harlems omvandling från en otrygg och kriminellt belastad stadsdel på 1970-talet till dagens trygga och attraktiva område.
Varje distrikt utvecklar en tydlig profil och kring den bygger man olika events för att profilera sig och attrahera besökare. Man kan definiera tre gemensamma områden som finansieras av BID organisationen, events, renhållning och säkerhet. En reflektion är att efter lång tids samverkan tenderar BID organisationen överta servicebetonade uppgifter från den offentliga förvaltningen. Som exempel kan nämnas att ansvaret för gatuvärdar som tidigare var en polisiär uppgift idag ingår i vissa BID organisationers uppdrag. Detta har frigjort polisens resurser till mer polisiära uppdrag. The Garment BID District har 60 anställda och omsätter 5,5 miljoner dollar men är inte en vinstdrivande verksamhet. Man har i regel 2-3 månaders omsättning i likviditet.

Drivkraften för samverkan är att utveckla handeln genom att attrahera nya etableringar och öka antalet besökare. Här finansieras samverkan av fastighetsägarna genom lagstiftning och en förhöjd fastighetstaxering med  i genomsnitt  6 %. Detta ger fastighetsägarna ett mervärde genom ökade fastighetsvärden, intäkter genom anpassad hyresnivå samt ökad uthyrningsgrad. Man arbetar efter devisen ”Handlarna kommer och går men fastigheterna består” Avgiften till BID organisationen administreras av Small Business Services, en enhet inom NYC department som stimulerar tillväxt.

 

Länkar:

Harlem BID

Artikel i New York Times

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *