onsdag , 29 augusti 2018

Avgörande närmar sig i Systemteknikaffären

 

Calle Hilmarch med alla handlingar.
Fotomontage

Systemteknikaffären är nu inne på sitt fjärde år. Handlingarna i målet har vuxit explosionsartat. Förundersökningen omfattar 6 000 sidor och tvistemålet runt 40 000 sidor. Merparten är de omtvistade fakturorna. Tvistemålet är det mest omfattande sedan kommunen bildades 1863. Det finns nu gott hopp om att tvisten kommer att lösas under tidiga hösten.

Kommundirektören vill medling
Kommundirektör Håkan Pettersson säger att det är kommunens förhoppning att en huvudförhandling skall kunna undvikas genom att en medlare tillsätts. En medlare kan lägga fram förslag om hur ramavtalen skall tolkas och kan även ge sin syn på giltigheten i den motfordran som kommunen anser sig ha. Om parterna kan komma överens om avtalstolkningen blir det lättare att enas om vem som skall betala vad.

Stora belopp
Tvisten rör 3,2 miljoner kronor som Systemteknik kräver för utförda arbeten. Kommunen medger en fordran på 1,1 miljoner kronor men hävdar samtidigt att kommunen har en motfordran på 3,2 miljoner kronor. Om medlaren lyckas i sitt uppdrag innebär det många sparade kronor för såväl kommunen som för Systemteknik. Advokatkostnaderna är redan uppe i ca 8 miljoner kronor och kommer att mångdubblas om målet går till huvudförhandling där samtliga fakturor skall granskas.

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Christer Harling

   En illa och skamligt hanterad tvist med ett välansett ventilationsföretag ( innan kommunen började med sin svartmålning av Systemteknik).
   Kommunens och kommunadvokaternas agerande har från dag 1 varit att försvåra, förgöra och förnedra Systemteknik
   genom ohemul behandling och dra tvisten i kostsam långbänk.

   Bra exempel på socialdemokratisk småföretagarpolitik när den är som värst.

   De ” företroendevalda” politiker i kommunstyrelsen som låtit den här saken utvecklas till Lerums kommuns största och kostsammaste tvist genom tiderna är inte vuxna sin uppgift att vara folkets förtroendepersoner och bör inte väljas
   om i september.
   Att de inte begriper eller begripit den utstuderade mobbningstaktik som kommunjurist och kommunadvokaterna
   i kommunens namn bedrivit mot Systemteknik är ingen ursäkt.
   Så här får och skall inte en kommun uppträda mot företag eller företagare.
   Haverikomission behöver tillsättas. Omgående.

   Lerum 4/7 2018
   Christer Harling

   Magnus Johansson

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *