söndag , 17 december 2017

Författarakriv: Lennart Lauenstein

Sanering på gång

Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala. På garveriets område i Floda finns det idéer ...

Läs Mer »

Lite om Aspenäs Villastad AB

Aspenäs villastad AB bildades 1927 och såldes 1953 till Lerums kommun. AB Aspenäs Villastad (Aspenäsbolaget) bildades 1927 med syfte att exploatera delar av Aspenäs sätens mark för villabebyggelse. Bolaget lockade köpare med ”vackert 1ä2e, utmärkta kommunikationer med Göteborg, låg kommunalskatt, billiga tomter med fördelaktiga betalningsvillkor”. Bolaget lovade också ”vägar och anslutning till el-, vatten och avloppsnät”. De första tomtköparna märkte ...

Läs Mer »

Pressmeddelande:  Kommunstyrelsen 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646 Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor. Flodamotet – åtgärdsvalsstudie Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20. Då fastigheten är belägen ...

Läs Mer »

Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

Moderaternas Kommunalråd avgår i protest som vice ordförande i Lerums Kommuns Kommunala Bostadsbolag. Moderaternas kommunalråd Alexander Abenius meddelade under onsdagskvällen att han avgår som vice ordförande i Lerums Kommuns bostadsbolag, Aspenäs Villastad AB (AVAB). Avgången är en  protest mot att bolagsstyrelsen avslagit hans yrkande om att riva upp ett tidigare beslut att köpa två fastigheter från kommunen till kraftigt överpris. ...

Läs Mer »

Nu får det vara nog!

I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen. Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite på 100.000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlät att ...

Läs Mer »

Skattefinansierad advokatyr

I ett tiosidigt dokument till tingsrätten beskriver kommunens advokat Pellegrini hur företaget Systemteknik fördröjer processen genom att vägra att lämna ut handlingar som inte finns. Kommunen kräver t ex att rabattbrev skall redovisas – men några såna existerar inte. Det framgår inte vad det tiosidiga dokumentet har kostat kommunen och vi lär aldrig få veta. Advokatens fakturor redovisar inte timpris och antal ...

Läs Mer »

Inget skämt!

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Läs Mer »

Bävern Gustav tar julledigt

Vattennivån i Mjörn är nu så hög att Gustav inte längre behöver bekymra sig om sin hydda. Ingången ligger under vattenytan utan någon speciell fördämning. Mjörn 2017-12-07 10:54:40 Nivåer (m):58,59 Medelvattenstånd 58,08m Normalvärden 57,55-58,80m Larmvärde 59,00m

Läs Mer »

Uddaredsskolan och Centralskolan lever vidare?!

I går, i RadiopE20,  berättade kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd, att allt tyder på att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 december kommer att besluta att Uddaredsskolan och Centralskolan skall vara F-6-skolor. Enligt de uppgifter FlodaNyheter fått är det framförallt Liberalerna som drivit frågan. Ärendet var uppe för beslut den 31 maj, men återremitterades till förvaltningen efter förslag från Lill Jansson ...

Läs Mer »

Julgeneralerna i Gråbo

Så här skriver Johan Kullberg på Facebook ”Det här är jag och den piffiga fröken Madeleine Olmås och ihop med andra krafter arrangerar vi årets julmarknad.” På julmarknade kommer tomten att finnas så att att barnen kan lämna sina önskelistor. Passa även på att köpa din julgran när du förlustat dig på torget. Där kommer finnas kransar, glögg, mat, djur, fantastiska erbjudanden från ...

Läs Mer »