måndag , 12 februari 2018

Månatligt arkiv: februari 2018

Krönika: Den kloke domaren

Vid de senaste domstolsförhandlingarna inledde rådmannen med att vädja till parterna om att förhandlingarna skulle ske på ett lugnt och sakligt sätt och i en god anda. Anledningen till detta ovanliga påpekande var sannolikt den aggressiva attityd kommunens advokat visat i sina inlagor. Vidare poängterade han att hans ambition var att föra målet framåt för att tvisten skulle komma till ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 februari 2018

  Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg redovisade årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisade också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018. Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att: Ta ...

Läs Mer »

Det ljusnar i diariet!

I en artikel den 10 januari påpekade FlodaNyheter att inga handlingar i systemteknikaffären diarieförts efter den 14 september 2017. Nu har ett antal ärenden registrerats – dock inte alla. Att det tar nära ett halvår innan ett ärende diarieförs kan knappast vara acceptabelt. Utdrag ur kommunens diarium: KS14.959-92 Brev från Systemtekniks ombud angående förlikningsförslaget 2018-02-05 KS14.959-93 Föreläggande om yttrande 2018-02-05 ...

Läs Mer »

Ordkriget fortsätter

Lerums kommuns senaste inlaga finns nu tillgängligt för den intresserade. Tingsrätten kommer senast på fredag kl 11 lämna besked om den fortsatta handläggningen i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun. Kommunens yttrande 20170205 Systemtekniks yttrande 20170208

Läs Mer »

Solkatten i Lerum får ny ägare

Nu säljer Skandia Fastigheter köpcentrumet Solkatten i Lerum till det nybildade bolaget Stora Lundby Fastighetsutveckling AB. Tillträde sker den 1 mars. Stora Lundby Fastighetsutveckling AB är ett nybildat fastighetsutvecklingsbolag med ambition att bidra med kompetens och kapital för utveckling av fastigheter i Lerums kommun. VD för bolaget är Magnus Kroon och delägare är också Christer Harling. Så här skev GT ...

Läs Mer »

Tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun; även en svårknäckt nöt kan knäckas

Floda Nyheter bad mig närvara vid den muntliga förberedelsen den 30 januari i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun för att kunna lämna mina synpunkter på tvisten. Utöver själva närvaron vid den muntliga förberedelsen har jag tagit del av de flesta inlagorna i målet. Min bakgrund är kortfattat att jag som affärsadvokat regelbundet arbetar med tvistlösning i olika former och ...

Läs Mer »