måndag , 22 januari 2018

Månatligt arkiv: januari 2018

Anmälda brott i Lerums kommun

Narkotikabrott och tillgreppsbrott ökade under perioden 2013 – 2017 medan våldsbrotten minskade något. År År År År År Förändring fr 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Våldsbrott Antal Antal Antal Antal 200 234 203 195 198 /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv 510 592 508 482 487 -5% 2013 2014 2015 ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen Lerums Kommun17 januari 2018

  Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig ...

Läs Mer »

Moderaterna protesterar

  I onsdagens Lerums Tidning presenterade majoriteten budgeten för 2018. Moderaterna protesterar nu mot att majoriteten i en skattefinansierad annons publicerar något som de uppfattar som en politisk inlaga ”Att kommunen använder olika metoder för att informera kommunmedborgarna om sin verksamhet är fullt rimligt. Det skall dock alltid vara opartiskt. När en kommun på ett oproportionerligt sätt gynnar ett politiskt ...

Läs Mer »

Märkligheter på Mjörnbotorget

En nästan tjugo centimeter tjock nybyggd betongvägg 9,5 centimeter från en befintlig tegelvägg Dessutom med en lampa mellan väggarna som lyser dygnet runt. Så ser det ut bakom affären Gråbo Blommor vid Mjörnbotorget i Gråbo, något som väckt undran om vad som händer kring torget. Kan man bygga en vägg så nära en annan och vilken funktion har belysningen mellan väggarna? ...

Läs Mer »

Lerums kommun överklagar detaljplan

Lerums kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om detaljplan för Equmeniakyrkan i Floda. Som skäl för överklagandet anför kommunen att domstolen gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Domstolen, hävdar kommunen, baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan den föreslagna byggrätten och angränsande fastigheter. Kommunen hävdar vidare att ...

Läs Mer »

Det blir bara bättre!

SCB:s medborgarundersökning visar att den nya majoriteten gör ett bra jobb. Kommuninvånarna är mer nöjda med allt utom sophämtningen – som nu är åtgärdad. Medborgarundersökningen: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och år 2013 2014 2015 2016 2017 1441 NMI,  HELHETEN 55,0 .. 55,0 .. 60,0 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,0 .. 6,3 .. 6,4 Hur ...

Läs Mer »

Dags för kyrkbygget i Floda

Nu rivs det på Garveriet för att bereda väg för den nya Equmeniakyrkan i Floda. Naturvårdsverkets ja till saneringspengar var en förutsättning för att kyrkbygget skall komma igång. Det är ABF:s gamla lokaler som nu får stryka på foten för att ge plats åt det nya bygget. Invigningen beräknas ske hösten 2019. Länk till programhandling.

Läs Mer »

Äntligen – cykel o moppeverkstad i Floda

Idag – på tjugondagknut – öppnades floda cykel och moppeverkstad. det är Håkan Nilsson som står bakom detta efterlängtade initiativ. Håkan har skruvat med mesta och har lång erfarenhet av olika fordon. han berättar att han alltid var tekniskt intresserad och att han redan när han var tolv år byggde sin första gokart. Invigningen hade lockat många flodabor. I vimlet ...

Läs Mer »

Mörkar kommunen?

Vid en kontroll i kommunens diarium visar det sig att ingenting diarieförts i Systemteknikaffären efter den 14 september 2017 trots ett antal nya handlingar. Genomgående är också att handlingarna i ärendet diarieförs väldigt sent. Utdrag ur kommunens diarium: KS14.959-85 Inlaga avseende rättegångskostnader i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-86 Arbetsredogörelse bilaga till kostnadsräkning i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-87 Slutlig dom ...

Läs Mer »