måndag , 22 januari 2018

Nyheter

Moderaterna protesterar

  I onsdagens Lerums Tidning presenterade majoriteten budgeten för 2018. Moderaterna protesterar nu mot att majoriteten i en skattefinansierad annons publicerar något som de uppfattar som en politisk inlaga ”Att kommunen använder olika metoder för att informera kommunmedborgarna om sin verksamhet är fullt rimligt. Det skall dock alltid vara opartiskt. ...

Läs Mer »

Märkligheter på Mjörnbotorget

En nästan tjugo centimeter tjock nybyggd betongvägg 9,5 centimeter från en befintlig tegelvägg Dessutom med en lampa mellan väggarna som lyser dygnet runt. Så ser det ut bakom affären Gråbo Blommor vid Mjörnbotorget i Gråbo, något som väckt undran om vad som händer kring torget. Kan man bygga en vägg så ...

Läs Mer »

Lerums kommun överklagar detaljplan

Lerums kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om detaljplan för Equmeniakyrkan i Floda. Som skäl för överklagandet anför kommunen att domstolen gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Domstolen, hävdar kommunen, baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan ...

Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

 • Skrotet på Huvden ska bort

  Länsstyrelsen beslutade den 20 december att skrotet på Huvden skall bott. Ärendet om skrotet som ligger efter banvallen har varit långdraget. Redan 2013  kom klagomål till kommunens mijlenhet. Efter en artikel i FlodaNyheter beslutade kommunen förelägga fastighetsägaren att avlägsna avfallet samt ordna övrigt på ett begränsat område. Fastighetsägaren överklagade beslutet ...

  Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

Nyheter

 • Nääs ridförening får stipendium

  Nääs Ridförening är en ideell förening som har lagt ut driften av verksamheten till Nääs Ridcenter. För att få rida i verksamheten krävs det att man är medlem i föreningen. I verksamheten föreningens egna hästar. I veckan fick föreningen ett telefonsamtal från nye kontorschefen i Lerum på Länsförsäkringar Älvsborg; Deli Berisha. ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerumsborna friska

  Försäkringskassans statistik visar att lerumsborna tillhör de friskare i Västra Götaland.  Snittet i länet är 30,3 frånvarodagar.  Friskast i länet är Härryda med 24,7 frånvarodagar och sjukast är Tidaholm med 39,6 frånvarodagar. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Sanering på gång

  Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

  Moderaternas Kommunalråd avgår i protest som vice ordförande i Lerums Kommuns Kommunala Bostadsbolag. Moderaternas kommunalråd Alexander Abenius meddelade under onsdagskvällen att han avgår som vice ordförande i Lerums Kommuns bostadsbolag, Aspenäs Villastad AB (AVAB). Avgången är en  protest mot att bolagsstyrelsen avslagit hans yrkande om att riva upp ett tidigare ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Nu får det vara nog!

  I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen. Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Inget skämt!

  Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

  Läs Mer »

Aktiviteter

Bild & Film