onsdag , 28 september 2016

Nyheter

Lerums kommunhus2

Företagsklimatet i Lerums kommun

Organisationen Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Företagarna och politiker har fått gradera kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Inom parentes anges snittet för riket.Kommunen ...

Läs Mer »
Lennart Lauenstein

Personunion i kommunala bolag

Lerums kommun aktiverar nu ett vilande bolag. Bolaget kommer fortsättningsvis att vara ett s k  allmännyttigt bostadsaktiebolag. Styrelsen kommer att bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs fem av kommunstyrelsens ledamöter. Chefen för sektor samhällsbyggnad kommer att vara VD.  Samtliga styrelseledamöter sitter också i kommunfullmäktige. Det här skapar framförallt två dilemman. Det ...

Läs Mer »

Nyheter

 • Järnväg

  Järnväg i tunnel mest effektivt

    Järnväg i tunnel mest effektivt Att bygga ut Västra stambanan i en helt ny sträckning och i tunnel är sannolikt mer kostnadseffektivt än att bygga ovan mark i befintlig sträckning. Den dagliga tågtrafiken kan upprätthållas under byggtiden och utbyggnadstiden blir kortare. Det slår teknikkonsultföretaget Sweco fast.  Utbyggnad av järnvägen ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerums kommunhus5

  Allmännyttan återuppstår

  Nytt allmännyttigt bostadsbolag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombildar det kommunala bolaget Aspenäs Villastad AB till ett allmännyttigt bostadsbolag. Finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget för år 2016. Bostäder för nyanlända Syftet med bolaget är, enligt kommunen, att ordna bostäder till nyanlända personer med uppehållstillstånd. Ambitionen är att bygga både för tillfälligt och permanent ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Flodaloppet 2015

  Torskabotten runt

  Tollereds IF arrangerar terrängloppet Torskabotten Runt den 27:e augusti med första start kl 10:00. Det är fjärde upplagan sedan tävlingen återupptogs. Torskabotten Runt är främst en motionstävling för hela familjen med kortare banor för barnen. Tidigare år har det kommit duktiga löpare från Göteborgsområdet, vilket inneburit imponerande segrartider. Bansträckningen är, ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerums kommunhus1

  Åttiofem nya bostäder i Tollered

  Pressmeddelande från Lerums kommun 2016-06-21 Nu är markanvisningstävlingen för Tollered avgjord. Efter att detaljplanen är klar kan Tollered komma att få 85 nya bostäder, både hyresrätter, småhus och bostadsrätter. Tidigare i år hölls en markanvisningstävling för bostäder i Tollered. En markanvisningstävling innebär att byggherrar, i samarbete med arkitekt, kan skicka ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • FOTO: MIKAELA NORDIN

  Länsstyrelsen godkänner Herrgårdsbacken

  Den 8 juni avslog Länsstyrelsen de överklaganden som lämnas in, och fastställde kommunens detaljplan för Herrgårdsbacken i Floda. Arbetet med att skapa ytterligare bostäder i centrala Floda kan gå vidare så snart Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. Detta sker i slutet av juni, förutsatt att ingen ytterligare överklagan görs. På ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Nationalekonom Hans Jensevik beskriver kommunens ekonomi i diagram och statistik.

  Ekonomin inte dålig

  Lerum – ekonomisk dromedar planeras bli kamel! Dromedarer har en puckel och kameler två. Och pucklarna i Lerum gäller investeringar. Historiskt finns en betydande investeringspuckel åren 2011 och 2012. Investeringarna dessa två år når nästan 15 procent av totala intäkter och uthållig nivå beräknas ligga på 7 procent av totala ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Solfångarplanket Noisun sett från E20 och järnväg. Bildmontage.

  Utvärdering av bullerplank

    Lerums kommun – Pressinformation 2016-06-15 I december 2015 presenterades utvärderingen av effekterna av bullerskyddet Noisun mellan järnvägen och Göteborgsvägen. De boende längs Göteborgsvägen har fått en betydligt bättre inomhusmiljö sedan Noisun byggdes. En enkätundersökning visar att cirka 50% av dem som tidigare upplevde störande  bullernivåer inomhus uppger att de ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • sedlar-jpg

  A pro på budget.

    Det här med siffror är inte lätt. Här kommer en jämförelse med några kommuner runt Göteborg vad avser långfristiga skulder, tillgångar och soliditet. Med kommunkoncern menas den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Med kommun menas den kommunala verksamheten exklusive de kommunala bolagen. Urban Sjögren (Lerums kommun): Att mäta ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • 01BrandLBR30.jpg

  Eldningsförbud

  Eldningsförbudet upphörde 20/6 2016 Eldningsförbud gäller från och med idag 5 juni meddelar Räddningstjänsten i Storgöteborg. På grund av en längre periods torka och ogynnsamt väderleksförhållande inom kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna Göteborg, Mölndal, ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • IMG_6904

  Buss på villovägar

  På söndagsmorgonen körde en expressbuss ut på åkern i korsningen Väg 190/Olstorpsvägen.  Enligt uppgift var bussen tom. Enligt räddningstjänstens presstjänst var det inga personskador. Västtrafiks presstjänst har på söndagens eftermiddag ingen information om vad som har hänt och polisens presstjänst har tagit helgledigt.

  Läs Mer »

Aktiviteter

Bild & Film