torsdag , 17 augusti 2017

Nyheter

Lång lista i kommunens diarium

Idag har det gått 1 029 dagar sedan Systemteknikaffären rullade igång. Systemteknik lämnade i början av april ifrån sig 12 pärmar med fakturor. Först i början av maj lämnade tingsrätten fakturorna till kommunen. Tingsrätten har ännu inte satt något slutdatum för kommunen att yttra sig över fakturorna. Lång lista Nedan ...

Läs Mer »

Inte bäst, men bra!

Kommunens verksamhetslokaler KVL På kommunstyrelsens kommande sammanträde – 23 augusti – redovisar KVL fjolårets verksamhet. Verksamhetens omfattning KVL ansvarar för 228 000 kvm lokalyta. Av dessa ägs 200 000 kvm av kommunen och 28 000 kvm hyrs in från lokala fastighetsägare. Totalt redovisade verksamhetasområdet en vinst på 10,2 miljoner kr. ...

Läs Mer »

Vandaler på Lilla Ön

                    Natten till tisdagen har några personer gjort sig skyldiga till skadegörelse på Lilla Ön och TCB House i Floda. Stolar och bord har sparkats sönder, brännhål i par rasollerna, sandlådan med leksaker har ställts upp på scenen. De fina träskulpturerna ...

Läs Mer »

Nyheter

 • Krönika: Har storleken betydelse? Ny skolstruktur i Floda

    På kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades ärendet ”Ny skolstruktur i Floda”. ”Vi återremitterade ärendet för att få svar på ytterligare en del frågor”, säger ansvarigt kommunalråd Lill Jansson (L) i Lerums Tidning. ”Vi vill helt enkelt få en tydligare bild av hur alternativen ser ut och hur olika alternativ påverkar ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Några tankar om vatten

  Vi får nu regelbundet rapporter om sjunkande grundvattennivåer. Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten tas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten framställs genom att man låter ytvatten passera ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerums kommun – mer än de flesta vet

  Jag kom att tänka på Lerums slogan när jag besökte öppet hus på Agnes Maskin i Stenkullen.  Jag har aldrig varit förtjust i kommunens slogan – Lerum mer än du tror. Mera korrekt skulle vara att säga – Lerums kommun – mer än de flesta vet. Hur många känner till de ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Tysken kommer – förberedelser inför sommarens turister

  Nääs & Co genomförde den 27 april sin varje år återkommande rundtur för representanter för besöksnäringen i kommunen. Deltog gjorde Floda BID, Garveriet, Lerums kommun, projekt Göteborgs insjörike, Nääs fabriker, Nääs slott, radio pE20, Slöjd & byggnadsvård Nääs (Västarvet), Team Tollered och träffpunkt Stallbacken Rundresan började med frukost på Jernbruket. ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Företagsklimatet på väg upp!

  Grattis Lerums kommun! I SKL:s rapport – Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016 – redovisas stora förbättringar för Lerums kommun. Av de 147 kommuner som ingår i undersökningen hamnar Lerums kommun totalt på plats 59 med NKI (Nöjd KundIndex) på 72. Det är en förbättring av NKI med hela 11 enheter från ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Skrotupplag vid Mjörn

  Sedan ett antal år finns ett olagligt skrotupplag vid det fina fågelområdet vid Huvden. Den första anmälan kom in till miljöenheten den 22 januari 2013. Fastighetsägaren hävdar att det är brukbara jordbruksmaskiner och att obrukbara avyttras varje år: ”Maskiner och inventarier som ej skall användas avyttras, och har dessutom avyttrats varje ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Mjörnbotorget på gång!

  Slutbesiktning på torget i Gråbo i dag. På lördag – den 22 april kl 12 – invigs det nya torget. Skolkör från Lekstorpskolan Folkmusikanter från Kulturskolan Paradox Flow Gospel Choir The Cadillac Band + hemlig gäst Gråbogymnastiken uppträder Pikachu och mössen Grå och Bo finns med hela dagen. Alla bjuds på tårta ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Flodabo ”fixade” Göteborg

  Det är alltid lika roligt att läsa Mark Isitts artiklar i GP.  I söndagens GP dissekerade han en bok/forskningsrapport  – Stad till salu – som handlar om stadsutvecklingen i Göteborg. Det som gör boken extra intressant ur ett Lerums-/Flodaperspektiv är att ett av kapitlen handlar om utvecklingen av Vallgatan och ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Järnväg

  Vind i seglen för Järnvägsföreningen

    Västra Stambanans kritiska flaskhals måste byggas bort. Så säger Björn Stahre, ordförande och Lennart Wassenius, vice ordförande i Järnvägsföreningen. Med begränsade investeringar skulle restiden mellan Göteborg och Stockholm kunna kortas till 2 timmar och 30 minuter. För att passera flaskhalsen Göteborg – Alingsås krävs utökad kapacitet. En tunnel norr ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Tinna och Lia sprider Cultural planning

  Cultural planning är en metod för samhällsutveckling, där man utgår från platsens själ och kulturella resurser för att skapa en utveckling ihop med boende och verksamma på platsen. Metoden har använts i Floda och i november förra året anordnades en workshop i Gråbo på temat Cultural planning. Ansvariga för workshopen ...

  Läs Mer »

Aktiviteter

Bild & Film