onsdag , 26 juli 2017

Nyheter

Så här många dagar har gått!

Så här många dagar har gått efter det att kommunen bröt ramavtalet med Systemteknik och därefter polisanmälde. Oavsett om det är Systemteknik som har felat eller om det är kommunen, så får det inte ta så här lång tid att lösa en tvist. Att det inte är fråga om brottsliga ...

Läs Mer »

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik Den 5 maj fick Lerums kommuns juridiska ombud, en advokatbyrå, 1680 fakturor från Systemteknik som lämnats in till Alingsås Tingsrätt. Nu ska dom gås igenom för att kontrollera om det finns någon överfakturering i dessa från Systemteknik. Advokatbyrån beräknar det arbetet till 200 timmar  a ...

Läs Mer »

Kommunfakta: Anmälda skattebrott

Anmälda brott /100 000 inv 2013 – 2016 Göteborg kommun Skattebrott, grovt skattebrott 497 Lerum kommun Skattebrott, grovt skattebrott 461 Kungälv kommun Skattebrott, grovt skattebrott 340 Härryda kommun Skattebrott, grovt skattebrott 320 Partille kommun Skattebrott, grovt skattebrott 247 Mölndal kommun Skattebrott, grovt skattebrott 224 Alingsås kommun Skattebrott, grovt skattebrott 106 ...

Läs Mer »

Nyheter

 • Krönika: Har storleken betydelse? Ny skolstruktur i Floda

    På kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades ärendet ”Ny skolstruktur i Floda”. ”Vi återremitterade ärendet för att få svar på ytterligare en del frågor”, säger ansvarigt kommunalråd Lill Jansson (L) i Lerums Tidning. ”Vi vill helt enkelt få en tydligare bild av hur alternativen ser ut och hur olika alternativ påverkar ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Några tankar om vatten

  Vi får nu regelbundet rapporter om sjunkande grundvattennivåer. Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten tas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten framställs genom att man låter ytvatten passera ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerums kommun – mer än de flesta vet

  Jag kom att tänka på Lerums slogan när jag besökte öppet hus på Agnes Maskin i Stenkullen.  Jag har aldrig varit förtjust i kommunens slogan – Lerum mer än du tror. Mera korrekt skulle vara att säga – Lerums kommun – mer än de flesta vet. Hur många känner till de ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Tysken kommer – förberedelser inför sommarens turister

  Nääs & Co genomförde den 27 april sin varje år återkommande rundtur för representanter för besöksnäringen i kommunen. Deltog gjorde Floda BID, Garveriet, Lerums kommun, projekt Göteborgs insjörike, Nääs fabriker, Nääs slott, radio pE20, Slöjd & byggnadsvård Nääs (Västarvet), Team Tollered och träffpunkt Stallbacken Rundresan började med frukost på Jernbruket. ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Företagsklimatet på väg upp!

  Grattis Lerums kommun! I SKL:s rapport – Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016 – redovisas stora förbättringar för Lerums kommun. Av de 147 kommuner som ingår i undersökningen hamnar Lerums kommun totalt på plats 59 med NKI (Nöjd KundIndex) på 72. Det är en förbättring av NKI med hela 11 enheter från ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Skrotupplag vid Mjörn

  Sedan ett antal år finns ett olagligt skrotupplag vid det fina fågelområdet vid Huvden. Den första anmälan kom in till miljöenheten den 22 januari 2013. Fastighetsägaren hävdar att det är brukbara jordbruksmaskiner och att obrukbara avyttras varje år: ”Maskiner och inventarier som ej skall användas avyttras, och har dessutom avyttrats varje ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Mjörnbotorget på gång!

  Slutbesiktning på torget i Gråbo i dag. På lördag – den 22 april kl 12 – invigs det nya torget. Skolkör från Lekstorpskolan Folkmusikanter från Kulturskolan Paradox Flow Gospel Choir The Cadillac Band + hemlig gäst Gråbogymnastiken uppträder Pikachu och mössen Grå och Bo finns med hela dagen. Alla bjuds på tårta ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Flodabo ”fixade” Göteborg

  Det är alltid lika roligt att läsa Mark Isitts artiklar i GP.  I söndagens GP dissekerade han en bok/forskningsrapport  – Stad till salu – som handlar om stadsutvecklingen i Göteborg. Det som gör boken extra intressant ur ett Lerums-/Flodaperspektiv är att ett av kapitlen handlar om utvecklingen av Vallgatan och ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Järnväg

  Vind i seglen för Järnvägsföreningen

    Västra Stambanans kritiska flaskhals måste byggas bort. Så säger Björn Stahre, ordförande och Lennart Wassenius, vice ordförande i Järnvägsföreningen. Med begränsade investeringar skulle restiden mellan Göteborg och Stockholm kunna kortas till 2 timmar och 30 minuter. För att passera flaskhalsen Göteborg – Alingsås krävs utökad kapacitet. En tunnel norr ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Tinna och Lia sprider Cultural planning

  Cultural planning är en metod för samhällsutveckling, där man utgår från platsens själ och kulturella resurser för att skapa en utveckling ihop med boende och verksamma på platsen. Metoden har använts i Floda och i november förra året anordnades en workshop i Gråbo på temat Cultural planning. Ansvariga för workshopen ...

  Läs Mer »

Aktiviteter

Bild & Film