fredag , 24 maj 2019

Nyheter

Lerums kommun klättrar i ranking

Tidningen Fokus rankar varje år kommunerna utifrån ett antal kriterier. Rankingen av landets 290 kommuner har skett utifrån statistiska sammanställningar och större kommunrankingar. Fokus sedan sammanställt hur kommunerna presterat inom nio olika huvudkategorier. Sakta men säkert klättrar Lerum i rankingen – från plats 76 (2017) till plats 62 (2019). Sammanvägd ...

Läs Mer »

Företagsklimatet i Lerums kommun – det kan bara bli bättre

 Svenskt näringsliv har återigen undersökt näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Rapporten kom häromdagen. Svenskt Näringsliv: Ett dynamiskt näringsliv, med både små innovativa företag och globalt verksamma storföretag, utgör grunden för vårt välstånd. Därför är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar de befintliga företagens förutsättningar och skapar möjligheter för ...

Läs Mer »

Krönika: Systemteknikaffären vid vägs ände

 Så här skrev jag i en ledare den 13 augusti 2015 – ett knappt halvår innan åklagaren lade ner sin förundersökning. Tänk om det sen visar sig att ägaren till Systemteknik AB inte har gjort sig skyldig till några oegentligheter! Tänk om Systemteknik följt spelets regler! Tänk om faktureringen är ...

Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

 • Krönika Systemteknik: Myten om bluffakturor

  Ni som följt systemteknikaffären minns säkert hur det började. Fyra konkurrerande företag – El- och styr i Lerum AB, Värmespecialisten AB, Riddarkyl i Lerum AB och Sköldsbergs VVS AB – påstod att Systemteknik i Lerum AB skulle ha lurat kommunen. Bedrägeriet skulle ha skett genom att Systemteknik fakturerat för många ...

  Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

Nyheter

 • Påskfest i Floda 12-13 april

  Påsken är något speciellt på Floda Torg. Idag kommer Flodabarn att hjälpa till att pynta påskträdet. Floda BID är som vanligt arrangör. Det blir marknad på torget i morgon mellan 10 och 14. Lokala handlare säljer varor som hör påsken till. Floda Torgs egen påskkyckling kommer att finnas på torget ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Lerum får godkänt

  SKL:s Öppna jämförelser av företagsklimatet Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna. De myndighetsområden som mäts för Lerum är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Betygsskala NKI (nöjd kundindex) Betygsskala 0–100 >80 Mycket högt 70–80 Högt 62–69 ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Hur vi kan rädda demokratin

  Kusebackastiftelsen och Vuxenskolan har sedan 2014 arrangerat ett antal föreläsningar på temat demokrati. Det är nu dags för ekonomijournalisten Björn Elmbrant. I boken  Marknadens tyranni hävdar Björn Elmbrant att vi inte inser hur stark den nyliberala dominansen är trots alarmerande rapporter om växande klassklyftor, skatteparadis och en tynande välfärdssektor. Sedan ...

  Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

 • Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunens personal

  Sveriges kommuner och landsting har i dagarna publicerat sjukfrånvaron i procent av heltid bland kommunal personal under 2018. Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen i Lerums kommun. Sjukfrånvaron är mätt i procent av sammanlagd arbetstid. I tabellerna nedan visas Lerums kommun  i jämförelse med 278 av 290 kommuner ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Ingen camping till sommaren

  Det är högst troligt att Lerums kommun inte kommer att ha någon Camping i sommar. Arrendeavtalet mellan Aspen Camping AB och Lerums kommun löper ut 30 juni 2019. Den 21 maj 2018 sades avtalet upp och nuvarande arrendator samt kommunen undertecknade ett uppsägningsavtal. I nuläget finns inte heller någon ny arrendator eftersom ...

  Läs Mer »

Aktiviteter

Bild & Film